Supplies - 193912-2021

20/04/2021    S76

Slovenia-Ljubljana: Protective and safety clothing

2021/S 076-193912

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministrstvo za notranje zadeve
National registration number: 5030200000
Postal address: Štefanova ulica 2
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: MNZ, Sektor za nabavo
E-mail: sn.mnz@gov.si
Telephone: +386 14284434
Internet address(es):
Main address: http://www.gov.si
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/394673/ZA_OBJAVO.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1546
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste za obdobje 2021 - 2024

Reference number: 430-1582/2020
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste za obdobje 2021-2024 (v nadaljevanju: blago), ki obsega naslednje sklope:

Sklop

1 Majica z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito

Majica (nosilec zaščitnih vložkov)

Zaščitni vložek (prsni, hrbtni del)

Torba za prenos opreme

2 Telovnik- nosilec balistične zaščite

3 Balistična plošča (prsni, hrbtni del)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Majica z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0 Slovenija
Main site or place of performance:

Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.

II.2.4)Description of the procurement:

Majica z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opomba k 2.II.7:

Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje do zadnje dobave v letu 2024, ki je predvidena med 1.5. in 31.5.2024.

Naročnik bo z najugodnejšim(-i) ponudnikom(-i), katerega(-ih) ponudba bo dopustna za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum v skupni vrednost za obdobje 2021-2024.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Telovnik - nosilec balistične zaščite

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0 Slovenija
Main site or place of performance:

Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.

II.2.4)Description of the procurement:

Telovnik - nosilec balistične zaščite

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 46
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opomba k 2.II.7:

Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje do zadnje dobave v letu 2024, ki je predvidena med 1.5. in 31.5.2024.

Naročnik bo z najugodnejšim(-i) ponudnikom(-i), katerega(-ih) ponudba bo dopustna za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum v skupni vrednost za obdobje 2021-2024.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Balistična plošča (prsni, hrbtni del)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI0 Slovenija
Main site or place of performance:

Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.

II.2.4)Description of the procurement:

Balistična plošča (prsni, hrbtni del)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opomba k 2.II.7:

Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje do zadnje dobave v letu 2024, ki je predvidena med 1.5. in 31.5.2024.

Naročnik bo z najugodnejšim(-i) ponudnikom(-i), katerega(-ih) ponudba bo dopustna za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum v skupni vrednost za obdobje 2021-2024.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podrobnejši opis pogojev je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Podrobnejši opis pogojev je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podrobnejši opis je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 11:00
Place:

Odpiranje bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 25.5.2021 ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročil, so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.5.2021 23:59:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministrstvo za notranje zadeve
Postal address: Štefanova ulica 2
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021