Diensten - 193991-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Diverse gezondheidszorgdiensten

2019/S 081-193991

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BundesInnungskrankenkasse Gesundheit, kurz BIG direkt gesund
Postadres: Charlotten-Carree Markgrafenstraße 62
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10969
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pflegekasse der BundesInnungskrankenkasse Gesundheit
Postadres: Charlotten-Carree Markgrafenstraße 62
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10969
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HEK-Hanseatische Krankenkasse
Postadres: Wandsbeker Zollstr. 86-90
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 22041
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pflegekasse der HEK-Hanseatische Krankenkasse
Postadres: Wandsbeker Zollstr. 86-90
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 22041
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@health-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mhplus Betriebskrankenkasse
Postadres: Franckstr. 8
Plaats: Ludwigsburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 71636
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pflegekasse der mhplus Betriebskrankenkasse
Postadres: Franckstr. 8
Plaats: Ludwigsburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 71636
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hab.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SBK Siemens Betriebskrankenkasse
Postadres: Heimeranstr. 31
Plaats: München
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 80339
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pflegekasse der SBK Siemens Betriebskrankenkasse
Postadres: Heimeranstr. 31
Plaats: München
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 80339
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IKK Südwest
Postadres: Berliner Promenade 1
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 66111
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pflegekasse der IKK Südwest
Postadres: Berliner Promenade 1
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 66111
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
E-mail: info@healthy-hub.de
Telefoon: +49 231-5557-1005

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Healthy Hub-innovative Ansätze für Dienstleistungen im Bereich Digital Health zur Verbesserung von Versorgung/Wirtschaftlichkeit mit Umsetzungspotential in der gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85140000 Diverse gezondheidszorgdiensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Duits