Diensten - 193991-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Diverse gezondheidszorgdiensten

2019/S 081-193991

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
BundesInnungskrankenkasse Gesundheit, kurz BIG direkt gesund
Charlotten-Carree Markgrafenstraße 62
Berlin
10969
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Pflegekasse der BundesInnungskrankenkasse Gesundheit
Charlotten-Carree Markgrafenstraße 62
Berlin
10969
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
HEK-Hanseatische Krankenkasse
Wandsbeker Zollstr. 86-90
Hamburg
22041
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Pflegekasse der HEK-Hanseatische Krankenkasse
Wandsbeker Zollstr. 86-90
Hamburg
22041
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@health-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
mhplus Betriebskrankenkasse
Franckstr. 8
Ludwigsburg
71636
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Pflegekasse der mhplus Betriebskrankenkasse
Franckstr. 8
Ludwigsburg
71636
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hab.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
SBK Siemens Betriebskrankenkasse
Heimeranstr. 31
München
80339
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Pflegekasse der SBK Siemens Betriebskrankenkasse
Heimeranstr. 31
München
80339
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
IKK Südwest
Berliner Promenade 1
Saarbrücken
66111
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.1)Naam en adressen
Pflegekasse der IKK Südwest
Berliner Promenade 1
Saarbrücken
66111
Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsgemeinschaft Digitale Innovationen für die Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (ARGE Digitale Innovation) nach § 94 Abs. 1 a SGB X
Telefoon: +49 231-5557-1005
E-mail: info@healthy-hub.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://healthy-hub.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Healthy Hub-innovative Ansätze für Dienstleistungen im Bereich Digital Health zur Verbesserung von Versorgung/Wirtschaftlichkeit mit Umsetzungspotential in der gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85140000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Duits