Služby - 194010-2016

08/06/2016    S109

Irsko-Dublin: Poskytnutí protipožárního poplašného systému pro Eurofound

2016/S 109-194010

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Poštovní adresa: Wyattville Road
Obec: Dublin
Kód NUTS: IE021 Dublin
PSČ: D18 KP65
Země: Irsko
Kontaktní osoba: Ms Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Tel.: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurofound.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1585
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Sociální politika.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí protipožárního poplašného systému pro Eurofound.

Spisové číslo: 161902/4073.
II.1.2)Hlavní kód CPV
45312100 Instalace a montáž požárních systémů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka, instalace, testování a uvedení do provozu nové zdokonalené verze protipožárního poplašného systému, který bude instalován na adrese Eurofound, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, IRSKO.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE021 Dublin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory nadace Eurofound v Dublinu v Irsku.

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka, instalace, testování a uvedení do provozu nové zdokonalené verze protipožárního poplašného systému, který bude instalován na adrese Eurofound, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, IRSKO. Další podrobnosti viz část B zadávací dokumentace – specifikace nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 3
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz část B a část E zadávací dokumentace: specifikace nabídkového řízení a technické specifikace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz část B a část E zadávací dokumentace: specifikace nabídkového řízení a technické specifikace.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/07/2016
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/07/2016
Místní čas: 11:00
Místo:

Místnost LH4 v prostorách agentury Eurofound v Dublinu.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání se smí účastnit 1 osoba zastupující uchazeče; její účast se omezí na roli pozorovatele. Informujte předem paní Lidii Jankowskou, budete-li mít zájem zúčastnit se otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/05/2016