Dienstleistungen - 194076-2019

25/04/2019    S81

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2019/S 081-194076

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kansaneläkelaitos
Nationale Identifikationsnummer: 0246246-0
Postanschrift: Nordenskiöldinkatu 12
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Postleitzahl: 00250
Land: Finnland
E-Mail: kuntoutushankinnat@kela.fi
Telefon: +358 2063411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kela.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=235699&tpk=f2f9c62a-b871-4b54-892d-28ea90ec1037
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Suomenkielinen KIILA-kuntoutus, Kelan Eteläinen vakuutuspiiri

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä suomenkielinen KIILA-kuntoutus (kurssipalvelu ja yksilöpalvelu). Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan KIILA-kuntoutuksen toteuttamista sekä kurssipalveluna että yksilöpalveluna.

Eteläisen vakuutuspiirin alueelle tarjottava KIILA-kuntoutuksen määrä:

– vähintään viisi (5) kurssia, enintään kuusi (6) kurssia

– vähintään 30–35 yksilöpalvelun asiakasta.

Hankinta tehdään alueellisesti Kelan vakuutuspiireittäin ottaen huomioon myös maantielllisen kattavuuden näkökulman kuten tämän tarjouspyynnön kohdassa Päätöksenteon perusteet on kuvattu. Tämä hankinta koskee Eteläistä vakuutuspiiriä. KIILA-kuntoutuksen toimipisteeksi voi tarjota Eteläisen vakuutuspiirin hankinta-alueelta vain sellaista palveluntuottajan toimipistettä (laitosyksikkö tai avoyksikkö erillisine majoitustiloineen), joka sijaitsee Eteläisen vakuutuspiirin alueella (ks. tarjouspyynnön liite 8).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

KIILA-kuntoutus toteutetaan seuraavien Kelan Kuntoutuksen palvelukuvausten (voimassa 1.1.2020 alkaen) mukaisesti:

–Palvelukuvauksen yleinen osa (liite 1) ja

– KIILA-kuntoutus, kurssipalvelu palvelukuvaus (liite 2), jäljempänä kurssipalvelu

– KIILA-kuntoutus, yksilöpalvelu (liite 3), jäljempänä yksilöpalvelu.

KIILA-kuntoutus toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL tai Kelan kuntoutuslaki, 566/2005) 6 ja 7 §:n mukaisena ammatillisena kuntoutuksena. Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa 1.1.2020 lukien. Jokaisesta tarjottavasta toimipisteestä (avoyksikkö erillisine majoitustiloineen tai laitosyksikkö) on tehtävä oma erillinen tarjous. Tarjoaja voi antaa samasta toimipisteestä vain yhden (1) tarjouksen. Kyseessä katsotaan olevan yksi (1) toimipiste, vaikka tiloihin olisi olemassa kaksi (2) eri osoitetta, mutta tosiasiasiallisesti kyseessä on kuitenkin sama toimipiste (esim. sisäänkäynnit kahdelta eri kadulta).

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/11/2019
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka on kuvattu kohdassa Päätöksenteon perusteet.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 10/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019