Supplies - 194078-2021

20/04/2021    S76

Romania-Reșița: Electricity

2021/S 076-194078

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin
National registration number: 9759188
Postal address: Str. Trei Ape nr. 4
Town: Reșița
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 320191
Country: Romania
Contact person: Ungureanu Mariana Adriana
E-mail: dgaspccs@rdslink.ro
Telephone: +40 255224302
Fax: +40 255217048
Internet address(es):
Main address: www.dgaspccs.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instituție publică
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare energie electrică

Reference number: 975918820205
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziţionare energie electrica pentru toate locurile de consum apartinând DGASPC CS, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini, de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a energiei electrice.

Cantitatile minime si maxime stabilite de autoritatea contractanta sunt cele precizate in cuprinsul caietului de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de dinamica consumului de energie.

Daca in perioada de derulare a contractului se impune racordarea si a altor puncte de consum care nu au fost mentionate in cuprinsul caietului de sarcini, se vor incheia acte aditionale la contract pentru preluarea acestora, in aceleasi conditii ca cele definite in contractul incheiat intre parti cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cantitătile minime şi maxime ale acordului-cadru si contractului subsecvent sunt conform caietului de sarcini.

În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate autorităţii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Raspunsul autoritatii contractante se va transmite nu mai tarziu de a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 220 399.69 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Main site or place of performance:

Locul principal de furnizare: sediul Administrativ DGASPC CS, centrele din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin din Resita, Caransebes, Oravita si Zagujeni, precum si la apartamentele si garsonierele aflate în administrarea centrelor si prevazute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizarea de energie electrica se va face pentru locurile de consum in următoarele locaţii:

— sediul administrativ al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin situat in municipiul Reșița, aleea Trei Ape nr. 4, județul Caraș-Severin;

— Centrul „Speranța” Reșița situat administrativ in municipiul Reșița, aleea Trei Ape nr. 4, județ Caraș-Severin;

— Centrul „Casa Noastră Zăgujeni” situat administrativ în comuna Constantin Daicoviciu, sat Zăgujeni, nr. 7, județul Caraș-Severin;

— Centrul „Raisa” Reșița situat administrativ in municipiul Reșița, aleea Trei Ape nr. 4, județul Caraș-Severin;

— Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Maria” situat administrativ in municipiul Reșița, aleea Buziaș nr. 6A, județul Caraș-Severin;

— Centrul „Nera” Oravița situat administrativ în localitatea Oravița, str. Mihai Viteazu nr. 25, județul Caraș-Severin;

— Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Elena Ardelean” Oravița situat administrativ în localitatea Oravița, str. Valea Minerilor nr. 34-35, județul Caraș-Severin;

— Centrul „Bunavestire” Caransebeș situat administrativ în localitatea Caransebeș, str. Spitalului nr. 8, județul Caraș-Severin;

— apartamentele si garsonierele aflate în administrarea centrelor si prevazute în cadrul caietului de sarcini.

Achizitionare energie electrica (joasa tensiune) inclusiv transport si distributie conform caietului de sarcini anexat.

Acod-cadru:

— cantitatile sunt conform caietului de sarcini;

— cantitătile minime şi maxime ale acordului-cadru sunt conform caietului de sarcini;

— cantitate minimă acord-cadru este de 60,86 MWh si cantitate maxima acord-cadru este de 2 190,78 MWh;

— cantitatile minime si maxime ale contractului subsecvent sunt conform celor precizate in caietul de sarcini;

— cantitate minimă contract subsecvent este de 60,86 MWh si cantitate maximă contract subsecvent este de 730,26 MWh.

Valoare minima estimata acord-cadru este de 35 478,54 RON fara TVA, iar valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 1 277 227,50 RON fara TVA.

Valoare minima estimata contract subsecvent este de 35 478,54 RON fara TVA, iar valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este de 425 742,50 RON fara TVA.

Cantitatile minime si maxime stabilite de autoritatea contractanta sunt cele precizate in caietul de sarcini si reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi achizitionate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari, raportat la cele estimate, in functie de necesitati pentru punctele de consum existente si pentru eventualii viitori consumatori.

În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate autorităţii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Raspunsul autoritatii contractante se va transmite nu mai tarziu de a11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 005-004384
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 8269
Title:

Acord-cadru furnizare energie electrică

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CEZ Vanzare S.A.
National registration number: RO 21349608
Postal address: Str. Severinului nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Telephone: +40 251216001
Fax: +40 251216002
Internet address: http://www.cez.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 277 227.50 RON
Total value of the contract/lot: 1 220 399.69 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 320191
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș Severin
Postal address: Aleea Trei Ape nr. 4
Town: Reșița
Postal code: 320162
Country: Romania
E-mail: dgaspccs@rdslink.ro
Telephone: +40 255224302
Internet address: http://www.dgaspccs.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021