We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Palvelut - 194087-2019

25/04/2019    S81    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut

2019/S 081-194087

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0211675-2
Postiosoite: Särkijärvenkatu 1
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197
Postinumero: 33840
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Heini Itkonen / Tuomi Logistiikka Oy
Sähköpostiosoite: heini.itkonen@tuomilogistiikka.fi
Puhelin: +358 444863857

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=235778&tpk=99a68183-90b8-4bbd-b52b-7cd5fff27bd0
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelu

Viitenumero: TRE: 6377/02.07.01/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy pyytää Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden toimeksiannosta tarjouksia kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalveluista tamperelaisille työttömille työnhakijoille. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä.

Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan. Kuntouttava työtoiminta on lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaista toimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, hankkia sen toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä, rekisteröidyltä yhdistykseltä, rekisteröidyltä säätiöltä, valtion virastolta tai rekisteröidyltä uskonnolliselta yhdyskunnalta. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida järjestää yrityksessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 360 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1. Kartoitusryhmä

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kartoitusryhmä tukee asiakkaiden palvelutarpeen arviointia osana monialaista yhteistyötoimintamallia. Ryhmän tavoitteena on selvittää asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, työelämävalmiuksia ja työllistymiseen vaikuttavaa sosiaalista tilannetta. Toiminnan tavoitteena on myös motivoida ja sitouttaa asiakkaita työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Tarkemmin kartoitusryhmien sisältö on kuvattu palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 880 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

2. Teemoittaiset ryhmät

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85300000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Teemoittaisten ryhmien tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja työelämävalmiuksia sekä aktivoida ja motivoida heitä kohti työtä, koulutusta tai työllistymistä edistäviä palveluita. Palveluntuottajan tulee mahdollisuuksien mukaan edistää asiakkaiden sijoittumista jatkopalveluihin tai suoraan työhön tai koulutukseen. Tarkemmin teemoittaisten ryhmien sisältö on kuvattu palvelukuvauksessa.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 480 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamenettely on avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävän liitteen E mukaisen palvelun hankinta.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 22/05/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/04/2019