Werken - 19411-2018

Beknopt weergeven

16/01/2018    S10    Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Roemenië-Piatra-Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 010-019411

Județul Neamț, Str. Alexandru Cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra-Neamț 610004, Roemenië. Telefoon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

Betreft:
CPV:90530000, 79930000, 90500000, 90531000

Exploitatie van een stortplaats

Gespecialiseerd ontwerpen

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Beheer van stortplaats

In plaats van: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

Data: 25.1.2018, ora 10.00

Te lezen: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

Data: 15.2.2018, ora 10.00

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor se modifica pentru data de 15.2.2018, ora 10.00, motivat de remedierile efectuate de autoritatea contractanta la documentatia de atribuire, urmare a notificarilor prealabile si pentru a oferi timp suficient de intocmire a ofertelor, operatorilor economici care vor participa la procedura. Termenul de deschidere a ofertelor este 15.2.2018, ora 11.00.