Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 194118-2022

13/04/2022    S73

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 073-194118

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.bmsk.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Atlétikai edzőpályák és egyéb kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR001331482021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapesti szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 15 849 984 920.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212221 Sportpályák építményeinek kivitelezése
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest belterület, a szerződéstervezet 1/A. számú mellékletében meghatározott ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szabadtéri Edzőpályák (ATE) létesítménye az új Atlétikai Stadionban megrendezésre kerülő atlétikai versenyek lebonyolításához szükséges új bemelegítő pályákat, a hozzájuk tartozó klubházat, valamint a téli edzéseket kiszolgáló dobófészert foglalja magában.

Az edzőpályák kivitelezését megelőzően szükséges az itt található épületek elbontása, valamint a munkák elvégzéséhez egy ideiglenes árvízvédelmi védvonal kiépítése.

Környezetvédelmi előírásként az edzőpályák területén monitoring kút hálózat létesítése és üzemeltetése szükséges.

További feladat a csepeli I. rendű árvízvédelmi védmű egy szakaszának új nyomvonalon történő megépítése, mely az ATE használatbavételének feltételez. Az új védvonal kiépítéséhez csatlakozóan egy sólyapálya kiépítése, és a Kvassay műtárgycsoport árvízvédelmi fejlesztésének elvégzése szükséges.

Az edzőpályák külső környezetében infrastruktúra bontási, kiváltási és új út- közmű építésimunkáinak elvégzése szintén a beszerzés tárgyát képezi.

Bontási munka:

Bontásra kerül összesen 22 db építmény (28943,90 légm3), mely magában foglalja a közművek bontását is. Elbontandók továbbá a bontási terveken jelölt közlekedési felületek és vagyonelemek.

Tervezett létesítmények:

1. Csepeli I. rendű árvízvédelmi védvonal és kapcsolódó létesítményei

- rendű árvízvédelmi mű és kezelő út - a megépítendő I. rendű árvízvédelmi védmű teljes hossza: 747,10 fm, melyből 478 fm magasparti szakasz, 269,10 fm hosszon mobilfal és vasbeton parapetfalas létesítmény.

- Sólyapálya

- Kvassay zsilip MÁSZ+1,30 szintre történő magasítása

2. Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák

Bemelegítő futó-, ugró- és dobópályák

- 8 sávos 400 m-es szabványos futópálya

- 8 sávos 100 m-es egyenes futópálya síkfutáshoz

- 8 sávos 110 m-es egyenes futópálya gátfutáshoz

- 2x távolugrás és hármasugrás

- 2x rúdugrás

- 2x magasugrás +1x magasugróhely kialakítható (opcionális)

- 8x súlylökés

- 7x diszkosz- és kalapácsvetés

- 1x diszkoszvetés

- 4x gerelyhajítás

A futókörön belül MSZ EN 12193:2018 sportvilágítási szabvány szerint I. osztályú sportvilágítás létesül 500 lx átlagos horizontális megvilágítással, a dobófészerben 300 lx megvilágítással, a futópályán kívüli pályák esetén 200 lx megvilágítással.

Az edzőpályák területén automata öntözőrendszer létesül.

Összes kültéri pályafelület nettó 18603 m2, melyből műanyag sportburkolat 11953 m2, élőfűves pálya 6539 m2, homok 111 m2.

Kiszolgáló épületek és létesítmények: A kiszolgáló épületek (klubház és dobófészer) monolit vasbeton pillérvázas, kitöltő (teherhordó) falas szerkezetű részben földszintes, illetve részben F+I. beépítésű lapostetős épületek.

- 200 fő látogató befogadására alkalmas külső, épített fedett-nyitott lelátó a Klubház edzőpálya felőli oldalán,

- 792,66 m2 alapterületű, öltözőket, irodákat és célfotó helyiséget is magában foglaló Klubház épület

- 501,27 m2 alapterületű, öltözőket és edzőtermet is magában foglaló Dobófészer épület.

Az edzőpályák területén kertészeti munka részeként 9285 m2 gyepesítés ill. gyepszőnyeg terítés készül.

A területen 10 db új monitoring kút létesítése és üzemeltetése előírt.

3. Atlétikai Edzőpályák - külső infrastruktúra projektelemek:

Az edzőpályákhoz szükséges infrastruktúra megszüntetési és építési, átépítési részeket tartalmaz, többek között:

- 1413,4 fm csatornaépítést, mely nyomóvezeték építést is tartalmaz, és 190,8 fm hosszon meglévő csatorna bontását,

- 1189,2 fm szennyvízcsatorna építést, mely tartalmaz nyomóvezeték építést és műtárgy építési részt is,

- 1436,5 m hosszon új vízvezeték építését, 1206,6 m hosszon a meglévő vízvezeték elbontását

- 10906 m2 felületen út, járda és kerékpáros burkolat építést, melyből aszfaltbeton út építése 8163 m2, öntöttaszfalt rétegrend építés 1483 m2, tartalmaz továbbá zúzalékvázas masztixaszfalt, térkő és terraway rétegrend építési részeket is,

- támfalak építését,

- 487 fm hosszon KIF kábel építést, 350 fm hosszon KIF kábel bontást, 1040 fm KÖF kábel építést, 1335 fm KÖF kábel bontást, valamint 2544 fm tér-; és közvilágítási kábel építést,

- hírközlési hálózatok bontását és építését,

- gázvezeték bontást és építést,

- öntözőrendszer átépítést 2890 fm öntözőcső és szerelvényeinek elbontásával és 275 fm hosszon új rendszer építését,

- tájépítészeti munkarészeket.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-658812
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10759358244
Postai cím: Pillangó Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 849 984 920.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Területelőkészítés, durvatereprendezés részfeladatai; Költségtérítések részfeladatai; Bontási munkák; Felvonulás és organizációs munkák részfeladatai; Keverékkészítés; Dúcolás és földpartmegtámasztás részfeladatai; Víztelenítés részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; Szivárgóépítés, alagcsövezés részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Mélyalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munkák részfeladatai; Előregyártott szerkezetek beépítési munkáinak részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Ácsmunka részfeladatai Szárazépítészeti munkák részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai

Bádogozás részfeladatai; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Üvegezés részfeladatai; Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Közműcsatorna-építés részfeladatai; Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai; Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák részfeladatai; Árvízvédelmi védmű építése; Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Kőburkolat készítése részfeladatai; Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Betonpálya burkolat készítése részfeladatai; Erősáramú munkák részfeladatai; Gyengeáramú munkák részfeladatai; Épületautomatikai munkák részfeladatai; Tűzjelző kiépítési munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai; Rögzítések, tömítések beépítésének részfeladatai; Takarítási munkák részfeladatai; Tájépítészeti munkák részfeladatai; Szabadtéri, szabadidő- és sportlétesítmények építési munkáinak részfeladatai; Sporttechnológiai építési munkák részfeladatai; Belsőépítészeti munkák részfeladatai; Információs rendszerek építési munkáinak részfeladatai; Akadálymentesítési munkák részfeladatai; MV-ÉV FMV szakember feladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1)

Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

Közös ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt.

Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28.

Adószáma: 10759358-2-44

2)

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.

Adószáma: 25098367-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/04/2022