Works - 194147-2022

13/04/2022    S73

Romania-Vatra Dornei: Construction work

2022/S 073-194147

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Vatra Dornei
National registration number: 7467268
Postal address: Strada: MIhai Eminescu, nr. 17
Town: Vatra Dornei
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 725700
Country: Romania
Contact person: Cristian Ovidiu Seserman
E-mail: primaria@vatra-dornei.ro
Telephone: +40 0230375229
Fax: +40 0230375170
Internet address(es):
Main address: www.vatra-dornei.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIULVATRA DORNEI ”

Reference number: 7467268/2021/6
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m;

• suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Note:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări, cu 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în cazul în care acestea au fost depuse în termenul limită indicat.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 25 182 447.25 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112711 Landscaping work for parks
45222300 Engineering work for security installations
45223300 Parking lot construction work
45232460 Sanitary works
45233120 Road construction works
45310000 Electrical installation work
45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45331100 Central-heating installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; blocurile au partea constantă identică, atât din punct de vedere funcțional, al structurii apartamentelor cât și constructiv; suprafețele utile și construite ale apartamentelor se încadrează în Anexa 1, din Legea 114/96 - legea locuinței, fiecare apartament compunându-se din: hol, camera de zi, dormitor, bucătărie, baie, spațiu depozitare, balcon; spațiile comune se compun din holul de acces în bloc, casa scării, spațiu tehnic, depozitare, uscător, podestul și rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaunul cu rotile; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• înălțimea maximă la coamă: + 14,85 m față de cota ±0.00;

• înălțimea minimă la streașină: + 8,70m față de cota ±0.00;

• înălțimea liberă nivele: 2,65m;

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Descrierea funcțională

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m; la interior se delimitează spațiul sălii utilajelor funcționale și un spațiu pentru personalul operator, compus din vestiar și grup sanitar; clădirea se va realiza cu acoperiș în sistem terasă, pe care se vor amplasa panouri solare; suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

Platforma locului de joacă se va amplasa în zona de sud – vest a parcelei de teren; va avea o formă circulară, fiind mărginită la est de un zid de sprijin iar la vest de taluz;

• structural, platforma va consta dintr-un strat de beton armat cu rezemare pe o fundație din balast compactat și o fundație continuă din beton armat pe contur; platforma se va realiza între ziduri de sprijin beton armat, care se vor executa în amonte și în aval, acesta din urmă fiind și sprijin pentru un taluz; având în vedere diferențele de nivel dintre platformă și terenurile învecinate, zidurile de sprijin se vor prevedea cu parapete de protecție. Stratul de uzură al platformei se va realiza cu dale cauciucate.

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Descrierea funcțională, caracteristici:

strada Miristei-1

- suprafața totala (platforme drum, stație încrucișare): 1292,00 mp;

strada Miristei-2

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 1464,90 mp;

strada Miriștei - 3

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 1463,30 mp;

strada Miriștei - 4

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 363,00 mp;

strada Miriștei - 5

- suprafața totala (platforme drum, borduri): 215,60 mp;

strada Miriștei -6

- suprafața totala (platforme drum, borduri): 352,80 mp;

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Denivelările din aleile pietonale care conduc la bloc 2, scara B si la bloc 3, scările A si B, vor fi preluate prin pachete de trepte, care se vor realiza din pavele de beton încadrate intre borduri din beton. Pachetele de trepte vor fi prevăzute pe cel puțin o latura cu parapet de protecție.

Sistemul constructiv. Pentru sistemul rutier se propune un sistem rutier suplu, cu suprastructura din beton asfaltic, pentru străzi si

pentru parcări, cu următoarele straturi:

-patul străzii/drumului – nivelare, finisare, compactare pe o grosime medie de 20 cm;

-substrat de fundație, izolant, anticapilar, din nisip in grosime medie de 7 cm după compactare, in scopul împiedicării contaminării stratului de fundație cu pământuri din patul străzii (conf. STAS 6400/84)

-strat de fundație din balast amestec optimal (0-63mm) in grosime 25 cm;

-strat de baza din piatra sparta amestec optimal (0-63mm) in grosime de 15 cm;

-strat de legătură din BADPC22,4 in grosime de 6 cm;

-strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm;

-borduri de încadrare de 25 x 20cm;

Se prevăd semnalizări si marcaje rutiere atât pe perioada execuției cat si definitive, de reglementare a priorității si pentru restricționarea vitezei la 25 km/h. Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea si semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării si scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilității, vor asigura un grad înalt al siguranței circulației pe întreg obiectivul proiectat.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Regional2014-2020 Titlul proiectului: - REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI Cod proiect 125720 Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI Axa Prioritara Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-658817
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 10545
Title:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EURAS
National registration number: RO 6661206
Postal address: Strada Sănătăţii, Nr. 7
Town: Satu Mare
NUTS code: RO115 Satu Mare
Postal code: 440182
Country: Romania
E-mail: euras.romania@yahoo.com
Telephone: +40 771375614
Fax: +40 361801165
Internet address: www.euras-sm.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 530 701.48 RON
Total value of the contract/lot: 25 182 447.25 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 552 229 073.01 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

SC SAMGEC SRL instalații pentru construcții - 21,5 %

SC SESAM PROTECT SRL - ignifugare și biocidare- - 0,13 %

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2022