Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lucrări - 194147-2022

13/04/2022    S73

România-Vatra Dornei: Lucrări de construcţii

2022/S 073-194147

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Vatra Dornei
Număr naţional de înregistrare: 7467268
Adresă: Strada: MIhai Eminescu, nr. 17
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Ovidiu Seserman
E-mail: primaria@vatra-dornei.ro
Telefon: +40 0230375229
Fax: +40 0230375170
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.vatra-dornei.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIULVATRA DORNEI ”

Număr de referinţă: 7467268/2021/6
II.1.2)Cod CPV principal
45000000 Lucrări de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m;

• suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Note:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări, cu 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în cazul în care acestea au fost depuse în termenul limită indicat.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 25 182 447.25 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45112711 Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor
45222300 Lucrări de construcţii pentru instalaţii de securitate
45223300 Lucrări de construcţii de parcări
45232460 Lucrări sanitare
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45315000 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte echipamente electrice pentru clădiri
45331100 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; blocurile au partea constantă identică, atât din punct de vedere funcțional, al structurii apartamentelor cât și constructiv; suprafețele utile și construite ale apartamentelor se încadrează în Anexa 1, din Legea 114/96 - legea locuinței, fiecare apartament compunându-se din: hol, camera de zi, dormitor, bucătărie, baie, spațiu depozitare, balcon; spațiile comune se compun din holul de acces în bloc, casa scării, spațiu tehnic, depozitare, uscător, podestul și rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaunul cu rotile; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• înălțimea maximă la coamă: + 14,85 m față de cota ±0.00;

• înălțimea minimă la streașină: + 8,70m față de cota ±0.00;

• înălțimea liberă nivele: 2,65m;

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Descrierea funcțională

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m; la interior se delimitează spațiul sălii utilajelor funcționale și un spațiu pentru personalul operator, compus din vestiar și grup sanitar; clădirea se va realiza cu acoperiș în sistem terasă, pe care se vor amplasa panouri solare; suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

Platforma locului de joacă se va amplasa în zona de sud – vest a parcelei de teren; va avea o formă circulară, fiind mărginită la est de un zid de sprijin iar la vest de taluz;

• structural, platforma va consta dintr-un strat de beton armat cu rezemare pe o fundație din balast compactat și o fundație continuă din beton armat pe contur; platforma se va realiza între ziduri de sprijin beton armat, care se vor executa în amonte și în aval, acesta din urmă fiind și sprijin pentru un taluz; având în vedere diferențele de nivel dintre platformă și terenurile învecinate, zidurile de sprijin se vor prevedea cu parapete de protecție. Stratul de uzură al platformei se va realiza cu dale cauciucate.

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Descrierea funcțională, caracteristici:

strada Miristei-1

- suprafața totala (platforme drum, stație încrucișare): 1292,00 mp;

strada Miristei-2

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 1464,90 mp;

strada Miriștei - 3

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 1463,30 mp;

strada Miriștei - 4

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 363,00 mp;

strada Miriștei - 5

- suprafața totala (platforme drum, borduri): 215,60 mp;

strada Miriștei -6

- suprafața totala (platforme drum, borduri): 352,80 mp;

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Denivelările din aleile pietonale care conduc la bloc 2, scara B si la bloc 3, scările A si B, vor fi preluate prin pachete de trepte, care se vor realiza din pavele de beton încadrate intre borduri din beton. Pachetele de trepte vor fi prevăzute pe cel puțin o latura cu parapet de protecție.

Sistemul constructiv. Pentru sistemul rutier se propune un sistem rutier suplu, cu suprastructura din beton asfaltic, pentru străzi si

pentru parcări, cu următoarele straturi:

-patul străzii/drumului – nivelare, finisare, compactare pe o grosime medie de 20 cm;

-substrat de fundație, izolant, anticapilar, din nisip in grosime medie de 7 cm după compactare, in scopul împiedicării contaminării stratului de fundație cu pământuri din patul străzii (conf. STAS 6400/84)

-strat de fundație din balast amestec optimal (0-63mm) in grosime 25 cm;

-strat de baza din piatra sparta amestec optimal (0-63mm) in grosime de 15 cm;

-strat de legătură din BADPC22,4 in grosime de 6 cm;

-strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm;

-borduri de încadrare de 25 x 20cm;

Se prevăd semnalizări si marcaje rutiere atât pe perioada execuției cat si definitive, de reglementare a priorității si pentru restricționarea vitezei la 25 km/h. Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea si semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării si scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilității, vor asigura un grad înalt al siguranței circulației pe întreg obiectivul proiectat.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Regional2014-2020 Titlul proiectului: - REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI Cod proiect 125720 Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI Axa Prioritara Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 250-658817
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10545
Titlu:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EURAS
Număr naţional de înregistrare: RO 6661206
Adresă: Strada Sănătăţii, Nr. 7
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440182
Țară: România
E-mail: euras.romania@yahoo.com
Telefon: +40 771375614
Fax: +40 361801165
Adresă internet: www.euras-sm.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 530 701.48 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 25 182 447.25 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 552 229 073.01 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

SC SAMGEC SRL instalații pentru construcții - 21,5 %

SC SESAM PROTECT SRL - ignifugare și biocidare- - 0,13 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/04/2022