Leveringen - 194166-2019

25/04/2019    S81

Česko-Praha: Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly

2019/S 081-194166

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 072-171367)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 217/42
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 190 22
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Tel.: +420 731539270
Fax: +420 255000110

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpp.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace

II.1.2)Hlavní kód CPV
34600000 Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Účelem veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 1“, část 2 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 2“, část 3 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 3“ a část 4 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 4“ je uzavření čtyř rámcových dohod na dodávky náhradních dílů tramvají prostřednictvím konsignačních skladů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 072-171367

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/05/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 17/05/2019
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace:

Prodloužení lhůty se vztahuje ke všem čtyřem částem veřejné zakázky.