Leveringen - 194169-2019

25/04/2019    S81

România-Otopeni: Agenţi de dejivrare

2019/S 081-194169

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 079-190858)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO26490194
Adresă: Calea Bucureștilor nr. 224E
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Maxim George Niculie
E-mail: george.niculie@cnab.ro, cristina.maxim@cnab.ro,
Telefon: +40 212013515 / 212012691
Fax: +40 212041976

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cnab.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Degivrant lichid pentru degivrarea suprafețelor de mișcare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV, în vederea asigurării condițiilor optime de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 26490194_2018_PAAPD1030680
II.1.2)Cod CPV principal
24951310 Agenţi de dejivrare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia este conceputa pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare, ce are ca obiect achiziția de „Degivrant lichid pentru degivrarea suprafetelor de miscare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV, in vederea asigurarii conditiilor optime de desfasurare a traficului aerian in perioada sezonului rece". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in 2 etape, astfel: in a 10-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 664 300 RON.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 079-190858

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.5)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Criterii de atribuire
În loc de:

Termen livrare produs. Oferta este declarata neconforma daca depaseste termenul maxim de livrare de maxim 14 zile.

A se citi:

Termen livrare produs. Oferta este declarata neconforma daca termenul de livrare nu se incadreaza in maxim 14 zile. De asemenea, nu se vor puncta suplimentar ofertele cu termen de livrare mai mic de 3 zile lucratoare.

VII.2)Alte informații suplimentare:

A se vedea: Clarificarile si informatiile suplimentare, Caietul de sarcini — 22.4.2019 si Anexa 1- C — 22.4.2019 publicate ca si Clarificari in 22.4.2019.

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.