Leveringen - 194172-2019

25/04/2019    S81

România-Bucureşti: Motorină (EN 590)

2019/S 081-194172

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 075-179363)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Transport București STB S.A.
Număr naţional de înregistrare: 1589886
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 7000
Țară: România
Persoană de contact: Dicran Daniel Costache
E-mail: gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Telefon: +40 213074131
Fax: +40 213074555

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.stbsa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Carburanți: motorină Euro 5 și benzină fără plumb

Număr de referinţă: 1589886 /2019 /AA002 01
II.1.2)Cod CPV principal
09134220 Motorină (EN 590)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de carburanti — motorina Euro 5 Diesel, pentru vehiculele din parcul circulant STB S.A.

Furnizare benzina fara plumb pe baza de card.

Furnizarea motorinei se va efectua prin sistemul de monitorizare si alimentare cu carburanti al promitentului-achizitor, prin statiile de carburanti din cele 9 locatii precizate in Anexa nr. 2 la acordul-cadru.

Furnizarea benzinei fara plumb se va efectua prin statiile de carburant ale furnizorului sau ale partenerilor situate pe teritoriul Romaniei.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 075-179363

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 20/05/2019
A se citi:
Data: 27/05/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 20/05/2019
A se citi:
Data: 27/05/2019
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 20/08/2019
A se citi:
Data: 27/08/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: