Diensten - 194242-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Vilnius: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-194242

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 019-041794)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
LT-08221
Litouwen
Contactpersoon: Živilė Kasparavičienė
Telefoon: +370 69836092
E-mail: Zivile.Kasparaviciene@le.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vac.le.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/47164

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(2018-ESO-1076) Gamtinių dujų skirstymo sistemų projektavimo paslaugos Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių regionuose

Referentienummer: (2018-ESO-1076)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gamtinių dujų skirstymo sistemų projektavimo paslaugos Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių regionuose.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-041794

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: