Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 194270-2019

TITitelKroatië-Zagreb: Vuurwapens
NDDocumentnummer194270-2019
PDPublicatiedatum25/04/2019
OJPB S81
TWPlaatsZAGREB
AUNaam aanbestedende dienstMinistarstvo unutarnjih poslova (36162371878)
OLOriginele taalHR
HDHeadingLeveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking
CYLandHR
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden23/04/2019
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedureV - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code35320000 - Vuurwapens
RCNUTS-codeHR
DIRechtsgrondslagDefensierichtlijn 2009/81/EG