Diensten - 194271-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Trecchina: Ophalen van vast stadsafval

2019/S 081-194271

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centrale unica di committenza Unione Lucana del Lagonegrese presso sede periferica Comune di Trecchina
Via Roma 17
Contactpunt(en): Unione Lucana Lagonegrese presso sede periferica Comune di Trecchina (PZ), via Roma 17, 85049 Trecchina
Ter attentie van: geom. Nicola CRESCI
85049 Trecchina
Italië
Telefoon: +39 0973826002
E-mail: nicresci@gmail.com
Fax: +39 0973826777

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.unionelucanalagonegrese.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.trecchina.pz.it

Elektronische toegang tot informatie : http://www.comune.trecchina.pz.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90511100

Beschrijving
Ophalen van vast stadsafval.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Pellicano Verde S.p.A.
Via Appia
85054 Muro Lucano
Italië
E-mail: pellicanoverde.ut@legalmail.it
Telefoon: +39 097671745
Fax: +39 0976723119

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 898 481,13 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 866 783,81 EUR
Zonder btw