Works - 194304-2019

26/04/2019    S82    - - Works - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Surface work for streets

2019/S 082-194304

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr. 3
Vilnius
LT-09601
Lithuania
Contact person: Vaida Grigorjeva
Telephone: +370 52112158
E-mail: vaida.grigorjeva@vilnius.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vilnius.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454458
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=454458&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas

II.1.2)Main CPV code
45233252
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Perkami Liepkalnio g., Žirnių g. ir Minsko pl. dviejų lygių sankryžos rekonstravimo darbai.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233252
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Žirnių g.–Minsko pl. yra A1 kategorijos gatvės, Liepkalnio g. B1/B2 kategorijos gatvės. Atliekant šių gatvių bei sankryžos rekonstravimo darbus bus sutvarkyta apie 2,212 km važiuojamosios a/b dangos, rekonstruota 1 538 m vandentiekio, 918,2 m buitinių nuotekų tinklų, paklota 8 310 m gatvių apšvietimo kabelių, įrengta apie 5 322 m lietaus nuotekų tinklų. Pastatytas 23,1 m ilgio ir v78,2 m pločio viadukas. Įrengtos 1 265,12 m ilgio atraminės sienutės, kurių numatomas aukštis nuo 0,1 m iki 9,2 m.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Darbų atlikimo terminas mėnesiais / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Tiekėjo siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Tiekėjo siūlomo specialisto 1 (vienos) sutarties, einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės; kiti transporto statiniai, vertė / Weighting: 6
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pirkimo sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo ir kurias tiekėjas privalės pagrįsti raštu (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų), gali būti sustabdytas darbų atlikimo terminas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

— pasiūlymą pateikęs dalyvis,

— kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,

— kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 1 700 000 EUR sumai.

Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų darbų kokybės ilgiau negu per 3 kalendorines dienas, užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba rangovas užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos.

Už faktiškai atliktus darbus užsakovas sumoka rangovui pagal faktiškai atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo darbų priėmimo–perdavimo akto, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimo užsakovui dienos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/05/2019
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2019
Local time: 14:45
Place:

Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, Konstitucijos pr. 3, 215 kabinete.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52688037
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/04/2019