Lieferungen - 194621-2022

Submission deadline has been amended by:  269691-2022
13/04/2022    S73

Tschechien-Rokycany: Medizinische Geräte

2022/S 073-194621

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rokycanská nemocnice, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26360900
Postanschrift: Voldušská 750
Ort: Rokycany
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 33701
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Renata Janoušková
E-Mail: renata.janouskova@cnpk.cz
Telefon: +420 377224260
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rokycany.nemocnicepk.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8887.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8888.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA

Referenznummer der Bekanntmachung: CN/101/CN/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Zakázka je rozdělena na 5 částí.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 562 051.66 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 5
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika, Část 1-Pojízdný RTG přístroj

Los-Nr.: Část 1-Pojízdný RTG přístroj
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks Pojizdného RTG přístroje. Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu. Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů, zaškolení obsluhy v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Délka záruční doby / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 790 629.33 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.

- vyhrazuje prodloužení předpokládaného zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP 2014-2020, REACT-EU, Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s., CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodavatelé budou podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné části VZ.

V části 1 - Pojízdný RTG přístroj, budou elektronické nabídky podávány na URL:

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8888.html.

Případná vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu VZ a jejích částí budou zveřejněny v detailech jednotlivých částí VZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika, Část 2-RDG skiagrafie a skiaskopie-stěna

Los-Nr.: Část 2-RDG skiagrafie a skiaskopie-stěna
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111000 Röntgengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks RDG skiagrafie a skiaskopie-stěny. Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu. Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů, zaškolení obsluhy v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Délka záruční doby / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 183 481.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.

- vyhrazuje prodloužení předpokládaného zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP 2014-2020, REACT-EU, Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s., CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodavatelé budou podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné části VZ.

V části 2-RDG skiagrafie a skiaskopie-stěna, budou elektronické nabídky podávány na URL:

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9217.html.

Případná vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu VZ a jejích částí budou zveřejněny v detailech jednotlivých částí VZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s.-Zobrazovací technika, Část 3-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence- mobilní

Los-Nr.: Část 3-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence-mobilní
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks Ultrazvukového přístroje pro diagnostiku a/nebo intervence- mobilního. Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu. Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů, zaškolení obsluhy v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Délka záruční doby / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 898 475.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.

- vyhrazuje prodloužení předpokládaného zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP 2014-2020, REACT-EU, Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s., CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodavatelé budou podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné části VZ.

V části 3-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence- mobilní, budou elektronické nabídky podávány na URL:https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9218.html.

Případná vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu VZ a jejích částí budou zveřejněny v detailech jednotlivých částí VZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika, Část 4-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence-stacionární

Los-Nr.: Část 4-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence-stacionární
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks Ultrazvukového přístroje pro diagnostiku a/nebo intervence- stacionárního. Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu. Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů, zaškolení obsluhy v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Délka záruční doby / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 146 500.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.

- vyhrazuje prodloužení předpokládaného zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP 2014-2020, REACT-EU, Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s., CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodavatelé budou podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné části VZ.

V části 4-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence- stacionár, budou elektronické nabídky podávány na URL:https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9219.html.Případná vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu VZ a jejích částí budou zveřejněny v detailech jednotlivých částí VZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika,Část 5-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence-stacionární + kardioprogram

Los-Nr.: Část 5-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence-stacionární + kardioprogram
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124120 Ultraschallausrüstung für diagnostische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks Ultrazvukového přístroje pro diagnostiku a/nebo intervence- stacionárního + kardioprogram. Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu. Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů, zaškolení obsluhy v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Délka záruční doby / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 542 966.33 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.

- vyhrazuje prodloužení předpokládaného zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP 2014-2020, REACT-EU, Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s., CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodavatelé budou podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné části VZ.

V části 5-Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence-stac+kard, budou elektronické nabídky podávány na URL:https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9220.html. Případná vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu VZ a jejích částí budou zveřejněny v detailech jednotlivých částí VZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Základní způsobilost dle § 74 a 75 ZZVZ

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ (výpis z OR, oprávnění k podnikání, evidence v RZP SÚKL)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Není požadována

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek je neveřejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, z nichž každá má samostatný detail v elektronickém nástroji E-ZAK.

Poznámka k bodu 1.3) - Nabídky se podávají vždy v detailu konkrétní části VZ - viz bod II.2.14)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/04/2022