Pakalpojumi - 194653-2018

05/05/2018    S87

Luksemburga-Luksemburga: EIB - Juridiskie pakalpojumi jaunās ēkas projektam

2018/S 087-194653

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: CS Procurement
E-pasts: CS-procurement@eib.org
Tālrunis: +352 43791
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eib.org
Pircēja profila adrese: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3479
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Juridiskie pakalpojumi jaunās ēkas projektam

Atsauces numurs: LZ-1479
II.1.2)Galvenās CPV kods
79100000 Juridiskie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Investīciju banka (EIB) rīko atvērtu iepirkuma procedūru, lai izveidotu vairāku dalībnieku pamatnolīgumu juridisko konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanai EIB saistībā ar ēku projektu EIB kompleksā Luksemburgā un it īpaši jaunās ēkas projekta, projektēšanas, iepirkuma, būvniecības un līguma vadības posmiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79111000 Juridisko konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pakalpojumu klāsts (saraksts nav pilnīgs):

— palīdzība, konsultācijas un pārraudzība saistībā ar spēkā esošajiem līgumu dokumentiem (piem., līgumiem/nolīgumiem, grozījumiem, vienošanās nolīgumiem u. c.),

— palīdzība, konsultācijas, izstrāde un pārraudzība saistībā ar turpmāk noslēgto līgumu dokumentiem (piem., līgumiem/nolīgumiem, grozījumiem, vienošanās nolīgumiem u. c.),

— palīdzība un konsultācijas visos konkursa procedūru posmos saskaņā ar EIB korporatīvās un tehniskās palīdzības iepirkuma rokasgrāmatu, lielākoties pamatojoties uz Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu, ietverot iepirkuma dokumentu sagatavošanu, atbildes uz piegādātāju jautājumiem, piedāvājumu izvērtēšanu utt.,

— Eiropas Savienības noteikto standartu integrācija līgumos (piem., sociāli atbildīgs publiskais iepirkums, zaļais publiskais iepirkums, ētika),

— konsultācijas un palīdzība saistībā ar īpašumtiesībām un būvniecības likumu,

— nepieciešamības gadījumā – juridiskas konsultācijas par pilnvarojuma procedūrām un atļauju piešķiršanu,

— juridiskā riska analīze, līgumu pārraudzība un stratēģijas,

— juridiskā riska pārvaldība, piem., garantijas depozīts, apdrošināšanas polises,

— juridiskas konsultācijas un palīdzība sarunās par līgumu,

— juridiskas konsultācijas un palīdzība strīdu izšķiršanas vai tiesvedības ietvaros, piem., prasību pārvaldība, samierināšana, pārstāvība valsts tiesā un/vai šķīrējtiesas procedūrā,

— palīdzība un juridiskas konsultācijas par līgumu izbeigšanu,

— pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu darbuzņēmēju iesniegto dokumentu, piem., vēstuļu, grafiku, specifikāciju novērtēšana, piezīmju izdarīšana, saistītās konsultācijas un palīdzība,

— juridiskas konsultācijas par līgumslēgšanas procedūru noteikšanu un piemērošanu, piem., samaksu, apdrošināšanas polisēm, garantijām, bankrotu un maksātnespēju.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

pēc bankas pieprasījuma šī līguma darbības laiku var pagarināt uz 2 papildu periodiem, katru reizi uz 1 gadu.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

pretendenta kopīgajam pārstāvim jābūt pilnvarotam sniegt juridiskus pakalpojumus Luksemburgas tiesību aktu ietvaros saskaņā ar likumu “Loi du 10 Août 1991 sur la profession d'avocat”. Citiem grupas dalībniekiem un/vai apakšuzņēmējiem nav jāatbilst šim noteikumam.

III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Kā norādīts iepirkuma dokumentos.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums: darbības laiks, kas attiecas uz jaunās ēkas projekta plānoto ilgumu (pašlaik paredzamais datums ir 2023. gada marts), un atjaunošana, kas atvēlēta iespējamiem kavējumiem un/vai darbuzņēmēja prasībām.
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/05/2018
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 31/05/2018
Vietējais laiks: 14:00
Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc pieprasījuma tiks nodrošināts rakstisks piedāvājumu atvēršanas protokols.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Piedāvātajā pamatnolīgumā ietvertie pakalpojumi ir juridiskie pakalpojumi Direktīvas 2014/24/ES 74. panta (saistībā ar sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumiem) kontekstā. Tādējādi banka rīko pielāgotu atvērto procedūru (sīkāks izklāsts iepirkuma dokumentos) saskaņā ar EIB korporatīvās un tehniskās palīdzības iepirkuma rokasgrāmatu, kas paredz jebkura ieinteresētā uzņēmēja iespēju iesniegt piedāvājumu. Standarta konkursa norises termiņi nav attiecināmi.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24/04/2018