A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 19483-2017

19/01/2017    S13

Magyarország-Budapest: Kép

2017/S 013-019483

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: kozbeszerzes@me.gov.hu
Telefon: +36 18961062
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Miniszterelnök munkaszerve

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

5 db egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.

II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

5 db egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 282 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósítása jelenleg a kivitelezés fázisában tart. A beszerzendő festmények a Miniszterelnökség új székhelyének ornamentumaként szolgálnának, melyek egyediségükkel méltóképp reprezentálják a XVIII. és XIX. század magyar művészetét.

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

Alkotó: Ligeti Antal.

A festmény címe: Rózsahegy (Bodrogközi táj).

Az alkotás éve: 1870.

Mennyiség: 1 db.

Alkotó: Ligeti Antal.

A festmény címe: A Balaton Szigligetnél.

Az alkotás éve: 1887.

Mennyiség: 1 db.

Alkotó: K. Spányi Béla.

A festmény címe: Naplemente a pusztán.

Az alkotás éve: 1891.

Mennyiség: 1 db.

Alkotó: Bogdány Jakab.

A festmény címe: Virágcsendélet.

Az alkotás éve: 1700 körül.

Mennyiség: 1 db.

Alkotó: Bogdány Jakab.

A festmény címe: Sárgaszárnyú ara.

Az alkotás éve: 18. század eleje.

Mennyiség: 1 db.

A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás: a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 5 darab műtárgy az ajánlattételre felkért személy tulajdonában van, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmények – nyilatkozata alapján – Kalmár Tímea magánszemély kizárólagos tulajdonában vannak, a festmény kizárólag Kalmár Tímea magánszemélytől vásárolhatóak meg.

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósítása jelenleg a kivitelezés fázisában tart. A beszerzendő festmények a Miniszterelnökség új székhelyének ornamentumaként szolgálnának, melyek egyediségükkel méltóképp reprezentálják a XVIII. és XIX. század magyar művészetét.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés – 5 db egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kalmár Tímea
Postai cím: Akácos út 54.
Város: Telki
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2089
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 320 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 282 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8412783611.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2017