Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 194834-2020

28/04/2020    S83

Dánia-Copenhagen K: A Kopernikusz-program kiemelt területeket megfigyelő szolgáltatásai – városi atlasz: digitális épületmagassági modellek előállítása

2020/S 083-194834

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 074-175553)

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen K
NUTS-kód: DK011 Byen København
Postai irányítószám: 1050 K
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eea.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kopernikusz-program kiemelt területeket megfigyelő szolgáltatásai – városi atlasz: digitális épületmagassági modellek előállítása

Hivatkozási szám: EEA/DIS/R0/20/008
II.1.2)Fő CPV-kód
72310000 Adatfeldolgozási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célkitűzése digitális épületmagassági modellek építésének folytatása a kiválasztott, legfeljebb 50 000 fős lakosságú városok és városi körzetek esetében, annak érdekében, hogy pontosabb adatokat és eszközöket kapjunk a városok népsűrűségének mérésére. A feladat részét képezi a kiválasztott városok és városi központok digitális épületmagassági modelljeinek létrehozása a 2012-es referenciaévre vonatkozóan és 190 000–210 000 km2-nyi területre kiterjedően (kibővítve a jelenleg 25 656 km2-re kiterjedő adatkészletet); ehhez hozzá tartozik majd minden egyes célterületre vonatkozóan a tényleges raszteradatok (10 × 10 m) előállítása GeoTIFF-formátumban, egy XML-fájl metaadatokkal, egy termékleírást és a pontossági értékelés eredményét tartalmazó dokumentum, valamint egy képpontalapú információréteg, amely az alapul szolgáló beviteli adatok (a rendkívül nagy felbontású sztereó adatok vagy egyéb megfelelő adatforrások) keletkezési évére vonatkozó információkat tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 074-175553

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:

A tenderbontáson részt vehetnek a pályázók képviselői (pályázónként 1 képviselő). A részvételről értesíteni kell az EEA közbeszerzési szolgálatát legkésőbb 2020. május 4-ig a procurement@eea.europa.eu e-mail-címen.

Helyesen:

A pályázók képviselői (pályázónként 1 fő) részt vehetnek a tenderbontáson, amely a Covid–19 miatti korlátozások következtében videokonferencia formájában lesz megtartva (Teams-találkozó). A részvételről értesíteni kell az EEA közbeszerzési szolgálatát legkésőbb 2020. május 18-ig a procurement@eea.europa.eu e-mail-címen.

Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/05/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 19/05/2020
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 06/05/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 20/05/2020
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk: