Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 194863-2020

Submission deadline has been amended by:  268947-2020
28/04/2020    S83

Ungheria-Sátoraljaújhely: Lavori di costruzione

2020/S 083-194863

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_13222002
Indirizzo postale: Kossuth tér 5.
Città: Sátoraljaújhely
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Codice postale: 3980
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Szamosvölgyi Péter
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Tel.: +36 47525100
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.satoraljaujhely.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000354042020/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000354042020/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Libegők kivitelezése

Numero di riferimento: EKR000354042020
II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül.

2. rész: 2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése a feladat.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Magas-Hegyi libegő

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45000000 Lavori di costruzione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Sátoraljaújhely, HRSZ.: 0177/19, 10112, 10110, 0177/17, 7598/1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül. I. Bontási feladatok: A meglévő kötélpálya a következő műszaki adatokkal rendelkezik: – a kötélpálya típusa: kétüléses libegő szilárd rögzítéssel – a kötélpálya hossza: 1272,82 m – a kötélpálya kiemelése: 374,33 m – átlagos lejtés: 29,3 % – a kötélpálya sebessége: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 400 személy/óra – ülések távolsága: 27 m – ülések száma: 99 db – motor teljesítménye: 75 kW – kötél átmérője: 32 mm – meghajtó állomás: lent – Visszafordító állomás: fönt – vontatóág: bal – Visszafordító ág: jobb – kötéltárcsa átmérője: 3 560 mm – a pálya támaszainak száma: 19 db – Állomások száma az Libegő útvonalán: 3 db /völgyállomás, közbülső állomás, felső állomás/ A fentiekben leírt meglévő kötélpálya lebontásra kerül, felhasználásának vagy ártalmatlanításának módja a következő: 1. lebontott kötélpálya használata, eladása egy másik befektető számára az eredeti kötélpálya felújítás után. A további felhasználás e módjához a következő műveleteket kell végrehajtani: Az elektromos vezetékek eltávolítása az állomásokon és a kötélpályán – az egyes ülések leszerelése – a szállítókötél leszerelése – a pálya tartóinak lebontása – az állomások lebontása – a kötélpálya-technológia átadása új befektetőnek felújítás céljából – vasbeton alapok eltávolítása az állomásokon – a pálya támaszok vasbeton alapozó részeinek eltávolítása /föld feletti részek és 200 mm-rel a terepszint alatt – a pályatartók teljes vasbeton alapjának eltávolítása, ha ütközik az új pályatartók tervezett alapjával. 2. a kötélpálya-technológia elhelyezése a hulladéklerakóban. II. Új kötélpálya létesítése a meglévő nyomvonalon: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1. Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. Az állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei: – vízszintes hosszúság: 1278 m – ferde hosszúság: 1332 m – kiemelés: 347,70 m – lejtés: 29,3 % – sebesség: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 1100 személy/óra – ülések távolsága: 9,83 m – ülések száma: 272 db – az ülések időbeli eltolódása: 9,60 m – energiateljesítmény: 315 kW – szállítási idő: 14,80 perc – meghajtóállomás: lent – visszafordító állomás: fönt – kötél átmérője: 40 mm – közlekedés felfelé: 100 % – közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

GINOP-7.1.9-17-2018-00029

II.2.14)Informazioni complementari

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0-100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6.) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Szár-Hegyi libegő

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45000000 Lavori di costruzione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Sátoraljaújhely, HRSZ.: 0177/19, 10383/1, 10382/1, 10407/2, 0177/21

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1.Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. Az állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. Fák kivágása: a fák kivágásának nagyságrendje az Libegő nyomvonalában egyértelműen látszik a dokumentáció rajzos részéből, az alábbiak szerint került megállapításra: – Libegő nyomvonala 250m x 15m = 18 750 m2 – völgyállomás 40m x 30m = 1 200 m2 – felső állomás 60m x 40m = 2 400 m2 – fakivágás összesen 22 350 m2 A fentiekben megállapított mennyiség maximális, ha a teljes számított mennyiség növényzettel benőtt terület, A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei:. vízszintes hosszúság: 1242,50 m – ferde hosszúság: 1249 m – kiemelés: 20,50 m – lejtés: 10,3 % – sebesség: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 1330 személy/óra – ülések távolsága: 8,12 m – ülések száma: 309 – az ülések időbeli eltolódása: 5,41 m – energiateljesítmény: 150 kW – szállítási idő: 14,80 perc – meghajtó állomás: felfelé – visszafordító állomás: lefelé – kötél átmérője: 40.5 mm – közlekedés felfelé: 100 % – közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

GINOP-7.1.9-17-2018-00029

II.2.14)Informazioni complementari

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0-100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) - q) pontja vagy (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

Kizáró okok igazolása:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).

Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §,

10. §, 12.-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében

Benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata EKR űrlap formájában.A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok vonatkozásában közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása mindkét rész esetében:

Sz. 1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján

Ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az előírás az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő vonatkozásában releváns, mint alkalmassági követelmény.

Sz. 2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a tervezési feladatot ellátó gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében (Építészeti-műszaki tervezési ún. MÉK cégregisztráció). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az előírás a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő vonatkozásában releváns, mint alkalmassági követelmény.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása mindkét rész esetében:

Sz.1 és Sz.2. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához be kell nyújtania a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)

Bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági

Szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A nyilvántartásokban szereplés tényét -

Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

P.1. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás feladását megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás közlekedési rendszer építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy az árbevétel adat mindkét részre felhasználható.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás közlekedési rendszer építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az 1. rész esetében: eléri összesen legalább az 1 000 000 eurót, a 2. rész esetében: eléri összesen legalább az 1 000 000 eurót.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

M.1. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 23.§ által hivatkozott 22.§ (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: " az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével; " a teljesítés helye; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M2. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet, amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell: - a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (havi részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható (több pozícióban is bemutatható). Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Mindkét rész esetében: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, legalább egy darab kötöttpályás közlekedési rendszer építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújításából származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia több teljesített szerződésből is származhat. M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése" építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti " MV-É" építési szakterületi jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik; M .2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon referencia mindkét rész esetben felhasználható. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon szakember mindkét részben bemutatható. Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy köteles az ajánlatot a Kbt. 71.§ (9) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban az ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: euro. Az ellenérték kifizetése európai uniós támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előleg mértéke: ellenérték legfeljebb 30 %-a. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2020
Ora locale: 14:00
Luogo:

Az ajánlatok bontása elektronikus úton történik.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000354042020/

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-euró́pai (CET) idő szerint értendő.

5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem euró-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.

6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt általános építési felelősségbiztosítás mértéke: 1.rész: legalább 1 000 000 euró/év és legalább 100 000 euró/káresemény, 2.rész: legalább 1 000 000 euró/év és legalább 100 000 euró/káresemény. Tervezői felelősségbiztosítás mértéke: 1.rész: legalább 10 000 euró és 2000 euró/káresemény; 2.rész: legalább 10 000 euró és 2000 euró/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.

9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

10. Ezen közbeszerzési eljárás során az alkalmassági feltételek igazolása keretében kötöttpályás közlekedési rendszer tekintetében a 2015. évi CII. törvény 2.§ 3. pontjában így meghatározott fogalom az irányadó.

11. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: – késedelmi kötbér (nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap; max: ellenérték 10 %-a),- meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20 %-a), – jótállás (24 hónap), – teljesítési biztosíték (nettó Vállalkozói díj 3 %-a) – jóteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3 %-a). Az ezekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/04/2020