Tjenesteydelser - 195179-2017

24/05/2017    S99

Spanien-Alicante: Forvaltning af EUIPO's aktiviteter på niveau 1

2017/S 099-195179

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante (Alicante)
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2491
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forvaltning af EUIPO's aktiviteter på niveau 1.

Sagsnr.: AO/003/17.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79510000 Telefonpasning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af tjenesteydelser relateret til EUIPO's aktiviteter på niveau 1, administration af CRM-database og marketingkampagner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79511000 Telefonisttjenester
79570000 Oprettelse af forsendelseslister og postforsendelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Informationscentret på niveau 1 er det team, som håndterer den direkte kontakt mellem kunderne og EUIPO via telefon, på skrift og personligt. Teamet besvarer hovedsagelig opkald til EUIPO's almindelige telefonnummer og besvarer spørgsmål vedrørende EUTM- og RCD-procedurerne. Det foretager også markedsføringskampagner efter specifik anmodning pr. telefon, post og for fremtiden online-chat vedrørende kundestyringsaktiviteter samt proaktiv vejledning af brugerne i forhold til brugen af EUIPO's onlineværktøjer. Derudover er teamet ansvarligt for opfølgende tiltag, der vedrører brugernes forespørgsler, via udgående e-mails og opkald samt indsamling af forslag og feedback med relation til tekniske hændelser hos brugerne.

Eftersom EUIPO er et af Den Europæiske Unions decentraliserede agenturer, hvis brugere kommer fra hele verden, er det billede, som EUIPO ønsker at fremme, et billede af en dynamisk, moderne og gennemsigtig offentlig myndighed med en serviceorienteret strategi. Da informationscentret på niveau 1 udgør den første kontakt mellem kunderne og EUIPO, skal det viderebringe og opretholde et sådant image.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/06/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Potentielle tilbudsgivere må sende op til 2 repræsentanter. De besøgendes navne og numrene på deres identitetspapirer skal meddeles kontoret pr. fax på +34 965138500 eller pr. e-mail til procurement@euipo.europa.eu inden 28.6.2017.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2017