Služby - 195195-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/05/2017    S99    Európska investičná banka - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Programy majstrovskej triedy pre vedúcich a výkonných pracovníkov

2017/S 099-195195

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 29.4.2017, 2017/S 084-162453)

Európska investičná banka, 98–100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Véronique Paulon. Tel. +352 43791. E-mail: cs-procurement@eib.org

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

2.6.2017 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.6.2017 (10:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

19.6.2017 (23:59) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

22.6.2017 (10:00) miestneho času.

[...]