Servizzi - 195221-2017

24/05/2017    S99

il-Belġju-Brussell: Konċessjoni għall-ħwienet tal-viżitaturi fil-binja tad-Dar tal-Istorja Ewropea u l-binja tal-Parlamentarium fi Brussell

2017/S 099-195221

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: rue Wiertz 60
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: It-Taqsima tal-Parlamentarium.
Posta elettronika: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Konċessjoni għall-ħwienet tal-viżitaturi fil-binja tad-Dar tal-Istorja Ewropea u l-binja tal-Parlamentarium fi Brussell.

Numru ta' referenza: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
55900000 Servizzi tal-bejgħ bl-imnut
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-immaniġġjar u l-operazzjoni, kompletament għar-riskju tal-konċessjonarju stess, ta' servizzi tal-ħwienet tal-mużew f'żewġ (2) postijiet: il-ħanut tal-mużew fil-binja tad-Dar tal-Istorja Ewropea u l-ħanut tal-viżitaturi fiċ-ċentru tal-Parlamentarium fi Brussell.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-sejħa għall-offerti hija mmirata li tagħżel konċessjonarju, li jaċċetta, li l-immaniġġjar u l-operazzjoni, ikunu kompletament għar-riskju tal-konċessjonarju stess, tal-ħwienet fil-binja tad-Dar tal-Istorja Ewropea u l-ħanut tal-viżitaturi fil-Parlamentarium fi Brussell taħt it-termini tal-kuntratt tal-konċessjoni u l-annessi tiegħu, li jiffurmaw parti integrali minnu.

Il-kuntratt ikopri l-proċess sħiħ tad-disinn u l-produzzjoni jew ix-xiri ta' oġġetti li se jinbiegħu. Il-prodotti li se jinbiegħu jridu jkunu kreattivi u innovattivi u direttament marbuta mal-Parlament Ewropew jew mad-Dar tal-Istorja Ewropea minn natura tagħhom, il-messaġġ li huma jwasslu jew l-identità grafika tagħhom. Il-prodotti jridu jkunu ta' kwalità tajba, prodotti oriġinali li jikkonformaw mal-liġi Belġjana u Ewropea. Il-prodotti jridu jirriflettu l-politiki tal-Parlament Ewropew, b'mod partikulari dwar id-drittijiet soċjali u l-ħarsien tal-ambjent. Parti mill-firxa tal-prodotti trid ukoll tirrifletti l-kontenut tal-esebizzjonijiet fid-Dar tal-Istorja Ewropea u l-Parlamentarium.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 84
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien tal-konċessjoni jista' jiġi estiż permezz ta' ftehim addizzjonali għal perijodu strettament meħtieġ għat-tlestiija ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti kompetittiva maħsuba li twassal għall-iffirmar ta' kuntratt ġdid li jkopri s-servizzi, li huma s-suġġett ta' dan il-kuntratt.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kuntratt li jsawwar is-suġġett ta' din l-istedina għall-offerti, il-Parlament Ewropew jitlob li dawk li jitfgħu l-offerti jkollhom il-ħila teknika u professjonali li ġejja:

— mill-inqas 3 snin ta' esperjenza fid-disinn u l-produzzjoni, jew ix-xiri, ta' oġġetti promozzjonali ta' kwalità għolja (l-aspetti tal-provvista ta' prodott) u fit-tmexxija loġistika, amministrattiva u finanzjarja ta' ħanut jew ħwienet (l-aspetti tal-immaniġġjar ta' ħanut),

— tim ta' esperti fil-qasam tal-immaniġġjar tal-ħwienet, li fosthom mill-inqas il-maniġer tal-ħanut irid ikollu mill-inqas 3 snin ta' esperjenza fl-immaniġġjar loġistiku, amministrattiv u finanzjarju ta' ħanut, kif ukoll fil-ħiliet tal-lingwa bl-Ingliż u l-Franċiż.

Dak li jitfa' l-offerta huwa meħtieġ li jkun imniżżel f'reġistru professjonali jew tal-kummerċ, minbarra organizzazzjonijiet internazzjonali. Fil-każ ta' gruppi ta' operaturi ekonomiċi, kull membru se jagħti prova ta' awtorizzazzjoni biex iwettaq il-kuntratt.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-ħila finanzjarja u ekonomika se titqies skont it-tagħrif miġbur fid-dokumenti li ġejjin, li għandhom jingħataw minn dawk li jitfgħu l-offerti:

— il-karti bilanċjali jew siltiet minn karti bilanċjali għal dawn l-aħħar sentejn (2) li l-kontijiet tagħhom ingħalqu, fejn il-pubblikazzjoni tal-karta bilanċjali hija meħtieġa skont il-liġi tal-kumpaniji tal-pajjiż li fih huwa stabbilit il-kandidat, kif ukoll ir-rendikonti tal-qligħ u t-telf għall-istess perijodu,

— stqarrija li għandha x'taqsam mad-dħul tal-kandidat f'dawn l-aħħar sentejn (2) fil-qasam tal-bejgħ ta' souvenirs. Il-kandidat jew grupp li l-kandidat hu parti minnu jrid ikollu minimu ta' dħul annwali totali ta' EUR 200 000 (għall-aħħar sentejn (2)),

— il-kuntrattur irid jagħti prova li huwa kopert minn assigurazzjoni li tilqa' kontra l-perikli pubbliċi u professjonali, u għandu jipprovdi prova tal-ħlas tal-primjums korrispondenti mal-ewwel talba tal-Parlament Ewropew.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Il-Parlament Ewropew jeħtieġ li dawk li jitfgħu l-offerti jkollhom ħila finanzjarja u ekonomika minima, li se tkun ivvalutata skont l-informazzjoni li ġejja:

— dħul annwali totali minimu fil-qasam tal-bejgħ ta' souvenirs ta' EUR 200 000 (għall-aħħar sentejn (2)),

— assigurazzjoni li tilqa' kontra l-perikli pubbliċi u professjonali.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-ħila teknika u professjonali tal-operaturi ekonomiċi se tkun issostanzjata mid-dokumenti li ġejjin:

a) lista ta' referenza tal-attivitajiet tal-kandidat irrelatata mas-suġġett ta' din l-istedina għall-offerti, li tkopri mill-inqas 3 snin wara xulxin matul l-aħħar 5 snin. Il-lista għandha tipprova l-kompetenza teknika u professjonali ta' dak li jitfa' l-offerta fid-disinn u l-produzzjoni, jew ix-xiri, ta' oġġetti promozzjonali ta' kwalità għolja (l-aspetti tal-provvista tal-prodott) u fit-tmexxija loġistika, amministrattiva u finanzjarja ta' ħanut jew ħwienet (l-aspetti tal-immaniġġjar ta' ħanut). Għal kull attività l-lista se jkollha tifsira ta' dan li ġej:

— ir-rwol preċiż ta' dak li jitfa' l-offerta u l-għamla legali tal-attività kummerċjali (pereżempju, l-immaniġġjar mis-sid, il-'franchise', il-kuntratt biex jipprovdi servizz għal klijent),

— il-lista ta' referenza tal-firxa ta' prodotti mibjugħa. Għandha tkun akkumpanjata minn tifsiriet qosra u immaġnijiet xierqa (katalogi, ritratti, siti tal-Internet għal oġġetti prodotti qabel u/jew mibjugħa mill-kandidat),

— tifsira tal-punt(i) ta' bejgħ: il-post (belt, pajjiż), is-sit/il-post (e.g. ċentru kummerċjali, mużew, eċċ.), id-daqs, il-ħinijiet tal-ftuħ, in-numru tal-persunal impjegat;

b) għall-persunal responsabbli b'mod dirett għat-twettiq tal-kuntratt, il-kandidat għandu jipprovdi KK iddettaljat (għamla Europass) għall-maniġer tal-ħanut, flimkien maċ-ċertifikati għall-kwalifiki edukazzjonali u professjonali li jagħtu prova li hu jew hi għandu/għandha 3 snin ta' esperjenza fl-immaniġġjar loġistiku, amministrattiv u finanzjarju ta' ħanut, kif ukoll tal-ħiliet tal-lingwa fl-Ingliż u l-Franċiż.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Il-Parlament Ewropew jeħtieġ li dawk li jitfgħu l-offerti jkollhom il-ħila teknika u professjonali li ġejja:

— mill-inqas 3 snin ta' esperjenza fid-disinn u l-produzzjoni, jew ix-xiri, ta' oġġetti promozzjonali ta' kwalità għolja (l-aspett tal-provvista ta' prodott) u fit-tmexxija loġistika, amministrattiva u finanzjarja ta' ħanut jew ħwienet (l-aspett tal-immaniġġjar ta' ħanut),

— tim ta' esperti fil-qasam tal-immaniġġjar ta' ħanut, li fosthom mill-inqas il-maniġer tal-ħanut irid ikollu mill-inqas 3 snin ta' esperjenza fl-immaniġġjar loġistiku, amministrattiv u finanzjarju ta' ħanut, kif ukoll fil-ħiliet tal-lingwa bl-Ingliż u l-Franċiż.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/06/2017
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 03/07/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Parlament Ewropew, rue Wiertz 60, 1047 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: rue Wiertz 60
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Belt: Strasburgu Cedex
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Kull appell kontra d-deċiżjoni tal-għoti jrid jiġi ppreżentat fi żmien xahrejn (2) mid-data tan-notifika tar-riżultati.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/05/2017