Storitve - 195221-2017

24/05/2017    S99

Belgija-Bruselj: Koncesija za prodajalne za obiskovalce v stavbi Hiše evropske zgodovine in stavbi Parlamentarium v Bruslju

2017/S 099-195221

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Parlamentarium Unit
E-naslov: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Koncesija za prodajalne za obiskovalce v stavbi Hiše evropske zgodovine in stavbi Parlamentarium v Bruslju

Referenčna številka dokumenta: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Glavna koda CPV
55900000 Storitve trgovine na drobno
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Upravljanje in delovanje, v celoti v okviru odgovornosti imetnika koncesije, storitev muzejske prodajalne na 2 lokacijah: muzejska prodajalna v stavbi Hiše evropske zgodovine in prodajalna za obiskovalce v centru za obiskovalce Parlamentariuma v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen razpisa je izbira imetnika koncesije, ki sprejema delovanje in upravljanje, v celoti v okviru odgovornosti imetnika koncesije, prodajalne v stavbi Hiše evropske zgodovine in prodajalne za obiskovalce v Parlamentariumu v Bruslju v skladu s pogoji koncesijske pogodbe in njenih prilog, ki predstavljajo njen neločljivi del.

Naročilo zajema celoten proces načrtovanja in proizvodnje ali nakupa izdelkov za prodajo. Izdelki za prodajo morajo biti ustvarjalni in inovativni ter po naravi, sporočilu, ki ga prenašajo, ali grafični podobi neposredno povezani z Evropskim parlamentom ali Hišo evropske zgodovine. Izdelki morajo biti dobre kakovosti, originalni izdelki v skladu z belgijsko in evropsko zakonodajo. Izdelki morajo odražati politike Evropskega parlamenta, zlasti o socialnih pravicah in varstvu okolja. Del razpona izdelkov mora odražati tudi vsebino razstav v Hiši evropske zgodovine in Parlamentariumu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Trajanje koncesije se lahko podaljša z dodatnim sporazumom za obdobje, ki je nujno potrebno za zaključek konkurenčnega razpisnega postopka, ki naj bi privedel do sklenitve novega naročila za storitve, ki so predmet tega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V zvezi z naročilom, ki je predmet tega javnega razpisa, Evropski parlament od ponudnikov zahteva, da imajo naslednjo tehnično in strokovno sposobnost:

— vsaj 3 leta izkušenj z načrtovanjem in proizvodnjo ali nakupom visokokakovostnih promocijskih izdelkov (vidik dobave izdelkov) ter z logističnim, upravnim in finančnim vodenjem prodajalne ali prodajaln (vidik upravljanja prodajalne),

— ekipa strokovnjakov na področju upravljanja prodajalne, pri čemer mora imeti vsaj vodja prodajalne najmanj 3 leta izkušenj z logističnim, upravnim in finančnim vodenjem prodajalne ter jezikovne sposobnosti v angleščini in francoščini.

Ponudnik mora biti vpisan v ustrezen register poklicev ali trgovski register, razen za mednarodne organizacije. V primeru skupin gospodarskih subjektov mora vsak posamezni član predložiti dokazilo o pooblastilu za izvajanje naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Finančna in poslovna sposobnost bo ocenjena na podlagi informacij, ki jih vsebujejo naslednji dokumenti, ki jih morajo predložiti ponudniki:

— bilance stanja ali izvlečki iz bilanc stanja za zadnji 2 leti, za kateri so bili zaključeni računi, če objavo bilanc stanja zahteva gospodarsko pravo države, v kateri je kandidat ustanovljen, ter izkazi poslovnega izida za isto obdobje,

— izjava o prometu kandidata v zadnjih 2 letih na področju prodaje spominkov. Kandidat ali skupina, ki ji kandidat pripada, mora imeti minimalni skupni letni promet 200 000 EUR (za zadnji 2 leti),

— izvajalec mora dokazati, da ima zavarovanje splošne odgovornosti in zavarovanje poklicne odgovornosti, in mora na prvo zahtevo Evropskega parlamenta predložiti dokazilo o plačilu ustreznih premij.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Evropski parlament od ponudnikov zahteva, da imajo minimalno finančno in poslovno sposobnost, ki bo ocenjena na podlagi naslednjih informacij:

— minimalni skupni letni promet na področju prodaje spominkov v vrednosti 200 000 EUR (za zadnji 2 leti),

— zavarovanje splošne odgovornosti in zavarovanje poklicne odgovornosti.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Tehnična in strokovna sposobnost gospodarskega subjekta se podpre z naslednjimi dokumenti:

(a) referenčni seznam dejavnosti kandidata, povezanih s predmetom tega javnega razpisa, ki zajema vsaj 3 zaporedna leta v zadnjih 5 letih. Seznam mora izkazovati tehnično in strokovno sposobnost ponudnika na področju načrtovanja in proizvodnje ali nakupa visokokakovostnih promocijski izdelkov (vidik dobave izdelkov) ter logističnega, upravnega in finančnega vodenja prodajalne ali prodajaln (vidik upravljanja prodajalne). Za vsako dejavnosti mora seznam vsebovati opis naslednjega:

— natančna vloga ponudnika in pravna oblika trgovinske dejavnosti (na primer upravljanje s strani lastnika, franšiza, naročilo za zagotovitev storitve za stranko),

— referenčni seznam razpona izdelkov za prodajo. Priložiti je treba kratke opise in primerne slike (katalogi, fotografije, spletna mesta za izdelke, ki jih je predhodno proizvedel in/ali prodal kandidat),

— opis prodajnega(-ih) mesta(-): kraj (mesto, država), status/lokacija (npr. nakupovalno središče, muzej itd.), velikost, delovni čas, število zaposlenih;

(b) za osebje, ki je neposredno odgovorno za izvedbo naročila, mora kandidat zagotoviti podroben življenjepis (v formatu Europass) za vodjo prodajalne, skupaj s potrdili o izobrazbi in poklicnih kvalifikacijah, ki dokazujejo 3 leta izkušenj z logističnim, upravnim in finančnim vodenjem prodajalne ter jezikovne sposobnosti v angleščini in francoščini.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Evropski parlament zahteva od ponudnikov naslednjo tehnično in strokovno sposobnost:

— vsaj 3 leta izkušenj z načrtovanjem in proizvodnjo ali nakupom visokokakovostnih promocijskih izdelkov (vidik dobave izdelkov) ter z logističnim, upravnim in finančnim vodenjem prodajalne ali prodajaln (vidik upravljanja prodajalne),

— ekipa strokovnjakov na področju upravljanja prodajalne, pri čemer mora imeti vsaj vodja prodajalne najmanj 3 leta izkušenj z logističnim, upravnim in finančnim vodenjem prodajalne ter jezikovne sposobnosti v angleščini in francoščini.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/06/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/07/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropski parlament, rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGIJA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Kraj: Strasbourg Cedex
Poštna številka: 67001
Država: Francija
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožbo na postopek oddaje naročila je treba vložiti v 2 mesecih od uradnega obvestila o rezultatih.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/05/2017