Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 195358-2017

24/05/2017    S99

Danmark-Aarhus: Istandsættelsesarbejder

2017/S 099-195358

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Århus
Postadresse: Brendstrupgårdsvej 7
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Buus-Andersen
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bk-aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.bk-aarhus.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Boligkontor
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset EU-udbud vedrører anskaffelse af malerarbejde ved normal istandsættelse af flyttelejemål til Boligkontoret Århus.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45453100 Istandsættelsesarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud vedrører anskaffelse af malerarbejde ved normal istandsættelse af flyttelejemål til Boligkontoret Århus.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 — delområde 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligkontoret Århus administrerer ca. 5 700 almene boliger primært beliggende i Aarhus Kommune fordelt på 75 afdelinger samt 276 lejemål i Favrskov Kommune fordelt på 4 afdelinger. — Disse fremgår af udbudsbilag 4 — Fraflytningslejemål fra 2013-2016.

Boligkontoret Århus arbejder konstant på at sikre en høj kvalitet af service og at kunne tilbyde sine kunder en attraktiv bolig. Derfor arbejder Boligkontoret Århus' ca. 100 medarbejdere konstant på at udvikle og forandre Boligkontoret Århus for at levere de bedst mulige ydelser til kunderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 8-10 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 8-10 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til de udbudte delaftaler vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer pr. delaftale jf. afsnit 2.2.1

Følgende forhold vil blive vurderet positivt:

— Referencerne angår og er sammenlignelige med de udbudte opgaver og ydelser på den respektive delaftale

— Referencerne er udført i et miljø, der er sammenligneligt med Ordregivers miljø. Ordregivers miljø er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4

— Referencerne angår løbende arbejder / længerevarende samarbejder

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte hele rammeaftalen volumenmæssig men modsvare hver enkelt delaftale.

Det bemærkes, at Ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer pr. delaftale. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer pr. delaftale, vil Ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer pr. delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 — delområde 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligkontoret Århus administrerer ca. 5 700 almene boliger primært beliggende i Aarhus Kommune fordelt på 75 afdelinger samt 276 lejemål i Favrskov Kommune fordelt på 4 afdelinger. — Disse fremgår af udbudsbilag 4 — Fraflytningslejemål fra 2013-2016.

Boligkontoret Århus arbejder konstant på at sikre en høj kvalitet af service og at kunne tilbyde sine kunder en attraktiv bolig. Derfor arbejder Boligkontoret Århus' ca. 100 medarbejdere konstant på at udvikle og forandre Boligkontoret Århus for at levere de bedst mulige ydelser til kunderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 8-10 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 8-10 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til de udbudte delaftaler vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer pr. delaftale jf. afsnit 2.2.1

Følgende forhold vil blive vurderet positivt:

— Referencerne angår og er sammenlignelige med de udbudte opgaver og ydelser på den respektive delaftale

— Referencerne er udført i et miljø, der er sammenligneligt med Ordregivers miljø. Ordregivers miljø er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4

— Referencerne angår løbende arbejder / længerevarende samarbejder

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte hele rammeaftalen volumenmæssig men modsvare hver enkelt delaftale.

Det bemærkes, at Ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer pr. delaftale. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer pr. delaftale, vil Ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer pr. delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 — delområde 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligkontoret Århus administrerer ca. 5 700 almene boliger primært beliggende i Aarhus Kommune fordelt på 75 afdelinger samt 276 lejemål i Favrskov Kommune fordelt på 4 afdelinger. — Disse fremgår af udbudsbilag 4 — Fraflytningslejemål fra 2013-2016.

Boligkontoret Århus arbejder konstant på at sikre en høj kvalitet af service og at kunne tilbyde sine kunder en attraktiv bolig. Derfor arbejder Boligkontoret Århus' ca. 100 medarbejdere konstant på at udvikle og forandre Boligkontoret Århus for at levere de bedst mulige ydelser til kunderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 8-10 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 8-10 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til de udbudte delaftaler vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer pr. delaftale jf. afsnit 2.2.1

Følgende forhold vil blive vurderet positivt:

— Referencerne angår og er sammenlignelige med de udbudte opgaver og ydelser på den respektive delaftale

— Referencerne er udført i et miljø, der er sammenligneligt med Ordregivers miljø. Ordregivers miljø er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4

— Referencerne angår løbende arbejder / længerevarende samarbejder

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte hele rammeaftalen volumenmæssig men modsvare hver enkelt delaftale.

Det bemærkes, at Ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer pr. delaftale. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer pr. delaftale, vil Ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer pr. delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 — delområde 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligkontoret Århus administrerer ca. 5 700 almene boliger primært beliggende i Aarhus Kommune fordelt på 75 afdelinger samt 276 lejemål i Favrskov Kommune fordelt på 4 afdelinger. — Disse fremgår af udbudsbilag 4 — Fraflytningslejemål fra 2013-2016.

Boligkontoret Århus arbejder konstant på at sikre en høj kvalitet af service og at kunne tilbyde sine kunder en attraktiv bolig. Derfor arbejder Boligkontoret Århus' ca. 100 medarbejdere konstant på at udvikle og forandre Boligkontoret Århus for at levere de bedst mulige ydelser til kunderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 8-10 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 8-10 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til de udbudte delaftaler vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer pr. delaftale jf. afsnit 2.2.1

Følgende forhold vil blive vurderet positivt:

— Referencerne angår og er sammenlignelige med de udbudte opgaver og ydelser på den respektive delaftale

— Referencerne er udført i et miljø, der er sammenligneligt med Ordregivers miljø. Ordregivers miljø er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4

— Referencerne angår løbende arbejder / længerevarende samarbejder

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte hele rammeaftalen volumenmæssig men modsvare hver enkelt delaftale.

Det bemærkes, at Ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer pr. delaftale. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer pr. delaftale, vil Ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer pr. delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 — delområde 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligkontoret Århus administrerer ca. 5 700 almene boliger primært beliggende i Aarhus Kommune fordelt på 75 afdelinger samt 276 lejemål i Favrskov Kommune fordelt på 4 afdelinger. — Disse fremgår af udbudsbilag 4 — Fraflytningslejemål fra 2013-2016.

Boligkontoret Århus arbejder konstant på at sikre en høj kvalitet af service og at kunne tilbyde sine kunder en attraktiv bolig. Derfor arbejder Boligkontoret Århus' ca. 100 medarbejdere konstant på at udvikle og forandre Boligkontoret Århus for at levere de bedst mulige ydelser til kunderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 8-10 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 8-10 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger pr. delaftale, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til de udbudte delaftaler vurderet på baggrund af de efterspurgte referencer pr. delaftale jf. afsnit 2.2.1

Følgende forhold vil blive vurderet positivt:

— Referencerne angår og er sammenlignelige med de udbudte opgaver og ydelser på den respektive delaftale

— Referencerne er udført i et miljø, der er sammenligneligt med Ordregivers miljø. Ordregivers miljø er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4

— Referencerne angår løbende arbejder / længerevarende samarbejder

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte hele rammeaftalen volumenmæssig men modsvare hver enkelt delaftale.

Det bemærkes, at Ordregiver maksimalt vil vurdere på fem (5) referencer pr. delaftale. Såfremt der oplyses flere end fem (5) referencer pr. delaftale, vil Ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første fem (5) oplyste referencer pr. delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal i form af ansøgers egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene foreligger.

Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere opgøres efter en ensartet metode.

Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015) for regnskabsperioder med start 1.1.2016 eller senere:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste over de fem (5) betydeligste sammenlignelige opgaver pr. delaftale, der er udført i løbet af de sidste fem (5) år jf. afsnit 2.5. Referencelisten bedes indeholde en beskrivelse af opgaven, beløb / opgavens værdi, tidspunktet for udførsels af opgaven og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/07/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationen bedes stillet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 1.2 angivne kontaktperson fra Tolstrup & Hvilsted pr. e-mail, med emnet: »Spørgsmål — Prækvalifikation til udbud af normal istandsættelse af flyttelejemål« senest den 8.6.2017 kl. 12:00.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden ansøgningsfristen udløb.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen vil ikke blive besvaret.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen www.BK-aarhus.dk

Det er ansøgers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Finder ikke anvendelse
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

(2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2017