Services - 195432-2023

31/03/2023    S65

Hungary-Budapest: Horticultural services

2023/S 065-195432

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Budafok-Tétényért Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 23407594243
Postal address: Mária Terézia Utca 60.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1221
Country: Hungary
Contact person: Kozma György
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Telephone: +36 302831982
Fax: +36 23414627
Internet address(es):
Main address: http://www.budafoktetenyert.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000362782023/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000362782023/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Gazdasági Társaság
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Növényvédelem és fasori munkák

Reference number: EKR000362782023
II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Növényvédelem;

Elvégzendő növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok vadgesztenyefák esetében, növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok platánfák és tölgyfák esetében, egyéb növényvédelmi kezelések és további ellátandó feladatok.

2. Fasori és parkfa fenntartási munkák; A faállományon faápolási munkák végzése, úgymint: teljeskörű favizsgálat; Gallyazások (Parkfák gallyazása, metszése, a keletkezett hulladék elszállításával; Gallyazás gallyazógéppel; Kosaras kocsiból történő gallyazások) valamint favisszavágások, ifjítások, tuskóirtás (tartalmazza a kiszedett tuskó helyén a föld egyengetését, a földdel való feltöltést is) és fakivágás akár 20 m-nél magasabb fák esetében is, így alpintechnika használata elvárás.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Növényvédelem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Magyarország_1221_Budapest

II.2.4)Description of the procurement:

Növényvédelem;

Elvégzendő növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok vadgesztenyefák esetében, növény-és favédelmi munkák; tápanyagutánpótlási feladatok platánfák és tölgyfák esetében, egyéb növényvédelmi kezelések és további ellátandó feladatok.

Növényvédelmi munkák: összesen 576 db, amely mennyiséget Ajánlatkérő 2-6 alkalmi megrendeléssel rendel meg összesen.

Ajánlatkérő a keretmennyiségektől - 20 %-kal eltérhet, lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség 461 db növényvédelmi munka.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Rendelkezésre állási idő havária helyzet esetében (2-24 óra) / Weighting: 14
Quality criterion - Name: Az M2. pont szerinti min. alk. köv-nek megfelelő szakemberek szakmai többlettapasztalata (0-36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (0-3 fő) / Weighting: 1
Price - Weighting: 75
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/05/2023
End: 29/02/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fasori munka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Magyarország_1221_Budapest

II.2.4)Description of the procurement:

Fasori munkák:

A jelzett faállományon faápolási munkák végzése, úgymint: teljeskörű favizsgálat; Gallyazások (Parkfák gallyazása, metszése, a keletkezett hulladék elszállításával; Gallyazás gallyazógéppel; Kosaras kocsiból történő gallyazások) valamint favisszavágások, ifjítások, tuskóirtás (tartalmazza a kiszedett tuskó helyén a föld egyengetését, a földdel való feltöltést is) és fakivágás akár 20 m-nél magasabb fák esetében is, így alpintechnika használata elvárás.

- Műszeres favizsgálat: 20 db, gyakoriság évente: 1

- Gallyazás: 1000 db, gyakoriság évente: 1-2, ebből alpintechnikával legalább 100 db

- 91 cm feletti törzsátmérőjű fa visszavágása: 5 db, gyakoriság évente: 1

- 91 cm feletti törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel: 5 db, gyakoriság évente: 1

- 91 cm feletti törzsátmérőjű fa tuskóírtása: 5 db, gyakoriság évente: 1

A sorolt, ellátandó feladatok műszaki részletezése és leírása, gyakorisága, stb. a műszaki leírásban találhatók.

Ajánlatkérő a keretmennyiségektől - 20 %-kal eltérhet. A lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség így:

- Műszeres favizsgálat: 16 db

- Gallyazás: 800 db, gyakoriság évente: 1-2

- 91 cm feletti törzsátmérőjű fa visszavágása: 4 db,

- 91 cm feletti törzsátmérőjű fa kivágása döntéssel: 4 db,

- 91 cm feletti törzsátmérőjű fa tuskóírtása: 4 db

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Rendelkezésre állási idő havária helyzet esetében (2-24 óra) / Weighting: 14
Quality criterion - Name: Az M2. pont szerinti min. alk. köv-nek megfelelő szakemberek szakmai többlettapasztalata (0-36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (0-3 fő) / Weighting: 1
Price - Weighting: 75
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/05/2023
End: 29/02/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése és 2-7. §-ai alapján, figyelemmel annak 4.§ (1) bekezdésében foglaltakra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, melyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. (Kr. 15.§ (2) bekezdés). Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Rendelet 8; 10; 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt

Követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az öntisztázás a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerint történhet.

Az 2. rész tekintetében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1)bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő rendelkezzen: 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra, vonatkozó szállítási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel, amely Budapest közigazgatási határán belüli területre érvényes.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolás során az ajánlattevőnek be kell nyújtani a 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra vonatkozó szállítási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedélyét, amely Budapest közigazgatási határán belüli területre érvényes.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (KR) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél neve és címe,

- a korábbi szolgáltatások tárgya, mennyisége és ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),

- teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal,

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen %- kal vett részt,

- Felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma.

M.2 A KR. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. Csatolandó a szakember képzettségét / végzettségét / jogosultságát igazoló dokumentum másolata, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza, valamint rendelkezésre állási nyilatkozata. A 10. rész esetében ha a szakember már bejegyzésre került, csatolni kell a névjegyzékbe vételről szóló határozat másolatát vagy meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. Ez esetben a végzettség igazolása nem szükséges.

Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtása során, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni a formanyomtatvány IV. pont a szakaszában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (2) bekezdésére, mely szerint az ajánlatok papíralapú benyújtása esetén vagy a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszertől (a továbbiakban: EKR) eltérő informatikai rendszer alkalmazása esetén - ha az informatikai rendszer elektronikus űrlapként nem, csak a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként teszi lehetővé a formanyomtatvány benyújtását - az ajánlattevő a kitöltött formanyomtatványt a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt formában nyújtja be. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bekezdés). A Kr. 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint Ajánlatkérő felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt - illetve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt követő ajánlattevőt - megfelelő határidő kitűzésével az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legalább összesen

1. rész esetében növényvédelmi munkákra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek tartalmazzák legalább az alábbi munkákat: min 86 példányból álló növényvédelmi munka.

2. rész esetében: faápolási munkákra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek tartalmazzák legalább az alábbi munkákat: min 10 db fáról készített műszeres favizsgálat, min 100 db fa gallyazása, gallyazógéppel vagy emelőkosaras gépről való gallyazással, minimum 10 db fa gallyazása alpintechnikával, min 1 db 91 cm törzsátmérő feletti fa visszavágása, min 1 db 91 cm törzsátmérő feletti fa kivágása döntéssel, min 1 db 91 cm törzsátmérő feletti fa tuskóírtása.

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább

M.2.1 az 1. rész esetében 1 fő - növényvédelmi szakmérnökkel, aki rendelkezik 3 éves növényvédelmi szakmai tapasztalattal vagy 1 fő szakemberrel, aki növényvédelmi szakvizsgával és érvényes növényorvosi kamarai tagsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és 3 év növényvédelmi szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.2. a 2.. rész esetében 1 fő minősített favizsgáló szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves favizsgálói szakmai tapasztalattal, és 1 fő gépkezelő szakemberrel, aki rendelkezik emelő gépkezelői engedéllyel, és faápolás területen végzett legalább 3 év szakmai tapasztalattal és 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik ipari alpintechnikai szakképesítéssel és legalább 3 év szakmai tapasztalattal alpintechnikai területen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vállalkozót a feladattal érintett terület és a ténylegesen teljesített feladat után számított díjazás illeti meg. Vállalkozó havonta egy számla kiállítására jogosult a tárgyhóban elvégzett és leigazolt feladatok után Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a jogszabályoknak, szerződésnek maradéktalanul megfelelő számla kiállításától számított 30 (azaz harminc) napon belül átutalással fizeti meg.

Nyertes ajánlattevő a számláját papíralapon Ajánlatkérő székhelyére, illetve elektronikus számla kiállítása esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer útján köteles megküldeni a Kbt. 27./A. §-ában foglaltakra figyelemmel, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A kifizetésekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. vállalkozási díj tartalmazza a Nyertes ajánlattevő szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségének szerződésszerű teljesítésével felmerülő költségeit, díját, beleértve a kiszállítás költségét is.

Késedelmes fizetés esetén a Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben foglaltak szerint késedelmi kamatra jogosult. Nyertes ajánlattevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Kötbér feltételek:

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés alapján a megrendelésben rögzített munkakezdési vagy hibajavítási vagy hiánypótlási nem vitatott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a megrendelt munkára számított vállalkozói díj bruttó összeg 3 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a késedelem minden napjára.

Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a megrendelésre irányuló szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti, és ezáltal a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, úgy Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérigényt jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke a megrendelés nettó értékének 5 %-a.

Ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, a Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal jogosult felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben, amelynek összege 2 000 000,- Ft.

Teljesítési biztosíték: a nyertes ajánlattevő köteles a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a közbeszerzési eljárás ajánlatában megajánlott, a felolvasó lapon megjelölt éves ajánlati ár 5 %-ának (azaz öt százalékának) megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani.A fenti, meghatározott mértékű teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával - így például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. - szükséges nyújtani

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2023
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

2. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplő bevonása esetén.

3. Az ajánlat benyújtásának címe: https:// ekr.gov.hu A benyújtás módja: az ajánlatokat olvasható, nem szerkeszthető .pdf formátumban (kivéve az elektronikus űrlapokat) kell benyújtani elektronikus úton, az EKR rendszerben.

4. Az ajánlathoz csatolni kell:

- Felolvasólap (elektronikus űrlap),

- Nyilatkozat közös ajánlattételről és Közös AT megállapodás (adott esetben)

- Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti eredeti nyilatkozat (elektronikus űrlap)

- Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bek szerint (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap)

- Kbt. 67.§ (4) bek. szerint (elektronikus űrlap)

- Aláírási címpéldány, Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás

- Nyilatkozat magyar fordításról (adott esetben)

- Nyilatkozat üzleti titokról (elektronikus űrlapon is)

- Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap)

- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap)

- szakmai ajánlat kitöltött ártáblázat, szakemberek önéletrajza.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások között csatolandó: a Rendelet 8; 10; 12-14. § és 16. § szakasza szerinti igazolások, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, referenciaigazolás, szakemberek igazolása.

5. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. IV.2.6) pont szerint az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap

8. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

9. FAKSZ: dr. Kozma György 01338. kozmagyorgy@t-online.hu , +36 23414627.

10. A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

11. Az ajánlatok értékelési szempontok

Szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 Az értékelési szempontrendszert, az elbírálás részletes módszertanát a dokumentáció tartalmazza. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: valamennyi szempont esetében arányosítás, az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, minden további értékelési szempont esetében egyenes arányosítás.

12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, ill. jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

13. Jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlatok tovább bontásának lehetősége részint az egyes ajánlati elemek, ellátandó feladatok között fennálló szakmai technológiai összefüggés, részint a humán és a technikai erőforrások optimális kihasználásában fennálló indokok miatt nem biztosított. A részek tovább bontása a gazdasági ésszerűséget negatívan érintené, mivel további részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a gazdasági szereplők kisebb árkedvezményt nyújtanának, ami az ellenszolgáltatás ellenértékének jelentős növekedését eredményezné. Minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok (időbeli ütemezés kialakítása, a munkavégzés megszervezése, komplex szolgáltatás nyújtása) is a további részekre történő ajánlattétel mellőzése mellett szólnak, a feladatok megfelelő minőségű elvégzését is veszélyeztetné.

14. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

15. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezzen a munkákra vonatkozóan saját szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább 10 millió HUF, a felelősségbiztosítás káreseményenkénti összege legalább: 5 millió forint.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2023