Supplies - 195512-2023

31/03/2023    S65

Poland-Sieradz: Animal products, meat and meat products

2023/S 065-195512

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dom Pomocy Społecznej
National registration number: 8271437575
Postal address: ul. Armii Krajowej 34
Town: Sieradz
NUTS code: PL714 Sieradzki
Postal code: 98-200
Country: Poland
Contact person: SYLWIA PAWLAK
E-mail: gio@dpssieradz.pl
Telephone: +48 726817217
Internet address(es):
Main address: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Address of the buyer profile: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Other activity: Pomoc społeczna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych (mięsa, wędlin wieprzowych, wołowych, drobiowych oraz tłuszczów zwierzęcych) dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu”

Reference number: DP.GiO.ZP.271.01.2023
II.1.2)Main CPV code
15100000 Animal products, meat and meat products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych, drobiowych oraz tłuszczów zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w asortymencie

i ilościach określonych w załączniku nr 3 do SWZ – formularzu cenowym

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych, drobiowych oraz tłuszczów zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu - część 1 dostawa artykułów drobiowych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15112000 Poultry
15114000 Offal
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych, drobiowych oraz tłuszczów zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu - część 1 dostawa artykułów drobiowych w asortymencie

i ilościach określonych w załączniku nr 3 do SWZ – formularzu cenowym.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych, drobiowych oraz tłuszczów zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu - część 2 dostawa artykułów mięsnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15100000 Animal products, meat and meat products
15110000 Meat
15130000 Meat products
15131130 Sausages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin wieprzowych, wołowych, drobiowych oraz tłuszczów zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu - część 2 w asortymencie

i ilościach określonych w załączniku nr 3 do SWZ – formularzu cenowym.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4a oraz 4b do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2023
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/06/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2023
Local time: 10:00
Place:

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłoczne po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zamawiający za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II kwartał 2024

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2023