Dostawy - 195557-2017

TITytułPolska-Gdynia: Mundury wojskowe
NDNr dokumentu195557-2017
PDData publikacji24/05/2017
OJDz.U. S99
TWMiejscowośćGDYNIA
AUNazwa instytucjiKomenda Portu Wojennego Gdynia
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/05/2017
DTTermin06/06/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV18000000 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18332000 - Koszule
35811300 - Mundury wojskowe
OCPierwotny kod CPV18000000 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18332000 - Koszule
35811300 - Mundury wojskowe
RCKod NUTSPL633
IAAdres internetowy (URL)http://kpwgdynia.wp.mil.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE