Supplies - 195586-2023

31/03/2023    S65

Romania-Buzău: Miscellaneous food products

2023/S 065-195586

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
National registration number: 17091470
Postal address: SEAP
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120212
Country: Romania
Contact person: COSTINA-CORINA ADAM
E-mail: achizitiidgaspcbz@yahoo.com
Telephone: +40 238724662
Fax: +40 0238721143
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc-buzau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru de Furnizare “Diverse Produse Alimentare”

Reference number: 8/2022
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de Diverse Produse Alimentare pentru structurile functionale din subordine ale D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Vintila Voda si Stilpu. Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de clarificari de catre operatorii economici: cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu raspunde solicitarilor de clarificari postate dupa termenul limita mai sus mentionat.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 765 805.40 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Structuri functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Vintila Voda si Stilpu.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de Diverse Produse Alimentare pentru structurile functionale din subordine ale D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Vintila Voda si Stilpu. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia de regula lunar/trimestrial/semestrial/anual, in functie de buget si de necesitatile institutiei. Valoarea estimata a acordului cadru pentru o perioada de 24 luni este de minim 595.698,25 lei fara TVA si maxim 1.958.460,00 lei fara TVA. Valoarea totala maxima estimata a contractului s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatii de Conserve de Legume si fructe pentru structurile functionale din subordine ale D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Vintila Voda si Stilpu.

Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este: – 595.698,25 lei fara TVA. Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este:– 81.480,05 lei.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 170-481122
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1857
Title:

Contract subsecvent de furnizare DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/01/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROVIGO TRADE S.R.L.
National registration number: RO 25347260
Postal address: Strada Aleea Aliorului, Nr. 1, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041805
Country: Romania
E-mail: office@provigo.ro
Telephone: +40 763080008
Internet address: www.e-licitatie.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 146 976.00 RON
Total value of the contract/lot: 146 976.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46226
Title:

Contract subsecvent de furnizare DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROVIGO TRADE S.R.L.
National registration number: RO 25347260
Postal address: Strada Aleea Aliorului, Nr. 1, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041805
Country: Romania
E-mail: office@provigo.ro
Telephone: +40 763080008
Internet address: www.e-licitatie.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 146 976.00 RON
Total value of the contract/lot: 146 976.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46225
Title:

ACORD CADRU DE FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/11/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROVIGO TRADE S.R.L.
National registration number: RO 25347260
Postal address: Strada Aleea Aliorului, Nr. 1, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041805
Country: Romania
E-mail: office@provigo.ro
Telephone: +40 763080008
Internet address: www.e-licitatie.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 958 460.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 765 805.40 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10867
Title:

Contract subsecvent de furnizare DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/03/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PROVIGO TRADE S.R.L.
National registration number: RO 25347260
Postal address: Strada Aleea Aliorului, Nr. 1, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041805
Country: Romania
E-mail: office@provigo.ro
Telephone: +40 763080008
Internet address: www.e-licitatie.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 151 129.28 RON
Total value of the contract/lot: 151 129.28 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: D.G.A.S.P.C. Buzau, Serviciul Achizitii Publice
Postal address: Mun. Buzau, Str. Bistritei, Nr. 41
Town: Buzau
Postal code: 120212
Country: Romania
Fax: +40 238721143
Internet address: http://www.dgaspc-buzau.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/03/2023