Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 195851-2017

24/05/2017    S99

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

2017/S 099-195851

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sószórók beszerzése -2016.

II.1.2)Fő CPV-kód
34921000 Útkarbantartási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sószórók beszerzése 2016.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 770 200 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34921000 Útkarbantartási berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sószóró berendezés (5 m3) – Keretmennyiség 85 db.

A lentebb, illetve a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterek minden esetben a minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél:

Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlat tehető.

Főbb műszaki követelmények:

a síkosság-mentesítő anyag tartályának hasznos térfogata:

minimum: 4,8 m³;

maximum: 5,2 m³;

a sótartály befoglaló méretei:

hossza: min. 3 500 max. - 4 000 mm;

szélessége: max. 2 150 mm;

teljes magassága, a rakfelülettől mérve (rakodás miatt): max. 1 650 mm;

oldattároló tartály kapacitása minimum: 2 100 liter;

a sószóró berendezés szalagos, láncos vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen;

a szóró tányér sóval érintkező részei rozsdamentes acélból készüljenek;

a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3 – 12 m között;

a szélesség állítás tartalma: 1 m-es lépcsőben;

szórási (korlátozott) aszimmetria állítás: jobb-bal legalább öt-öt pozícióban;

a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m2;

a szórásmennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként;

a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m2;

a szórásmennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m2 fokozatonként;

a berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely megakadályozza a szóróanyag tartályban a szóróanyag beboltozódását;

Sószóró berendezés (7 m3) – Keretmennyiség: 29 db

Főbb műszaki követelmények:

a síkosságmentesítő anyag tartályának hasznos térfogata: minimum: 6,8 m³ – maximum: 7,2 m³;

a sótartály befoglaló méretei:

hossza: min. 4 000 max. – 4 500 mm;

szélessége: max. 2 150 mm;

teljes magassága, a rakfelülettől mérve (rakodás miatt): max. 1 650 mm;

oldattároló tartály kapacitása: minimum: 2 800 liter;

a sószóró berendezés szalagos, láncos vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen;

a szóró tányér sóval érintkező részek rozsdamentes acélból készüljenek;

a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3 – 12 m között;

a szélesség állítás tartalma: 1 m-es lépcsőben;

szórási (korlátozott) aszimmetria állítás: jobb-bal legalább 5-5 pozícióban;

a szórásmennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m²;

a szórásmennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként;

a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m²;

a szórásmennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m² fokozatonként;

a berendezésnek alkalmasnak kell lennie a GPS helyazonosításon alapuló automatikus szórásvezérlésre.

A nyertes Ajánlattevőnek az eszközök gyártása, kialakítása folyamán többszöri helyszíni egyeztetést kell végrehajtania Ajánlatkérővel, a járművön kialakítandó, elhelyezendő csatlakozók és működtető kezelőfelületek, vezetékezések, valamint a teljes kiépítés tekintetében.

Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a sószóberendezés megfelelő használatához szükséges gépkezelői és felhasználói oktatások megtartását ideértve a GPS vezérlést és útvonal programozást is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell, figyelemmel az alábbi paraméterekre:

— a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3 – 12 m között;

— a szélesség állítás tartalma: 1 m-es lépcsőben vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— szórási (korlátozott) aszimmetria állítás: jobb-bal legalább 5-5 pozícióban -vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— a szórásmennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m²;

— a szórásmennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m²;

— a szórásmennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m² fokozatonként vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— a berendezésnek alkalmasnak kell lennie a GPS helyazonosításon alapuló automatikus szórásvezérlésre.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többlet időtartama a kötelezően előírt időtartamon felül (minimum: 1 hónap / maximum: 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Anyagtartály mérete összesen (m³-ben meghatározva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 228-414909
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Sószóró beszerzése -2016

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agro-Felcsút
Postai cím: Fő utca 1/a
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu
Telefon: +36 302004761
Fax: +36 22611841
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 755 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 770 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Ajánlattevők neve, címe és adószáma

1. Agro-Felcsút Kft (8086 Felcsút, Fő utca 1/a.).

Adószáma: 23051344-2-07.

2.Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.).

Adószáma: 12322211-2-13.

2) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Sószóró berendezés szállítása.

3) Nyertes ajánlattevő: Agro-Felcsút Kft (8086 Felcsút, Fő utca 1/a.).

Adószáma: 23051344-2-07.

4) A rendelkezésre álló anyagi fedezetének megemelése megtörtént.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2017