Tjenesteydelser - 195858-2022

Submission deadline has been amended by:  251385-2022
13/04/2022    S73

Danmark-Vejen: Bortskaffelse og behandling af affald

2022/S 073-195858

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://vejen.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Provas-Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32882250
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://www.provas.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Arwos Affald A/S
CVR-nummer: 33046340
Postadresse: Forsyningsvejen 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://arwos.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. afsætning af affaldsfraktioner for Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune udbyder afsætning af affaldsfraktioner.

• Behandling og sortering af de leverede affaldsfraktioner på et eller flere miljøgodkendte Affaldsbehandlingsanlæg indtil affaldet ikke længere er affald men et produkt. Affaldsfraktionerne er indsamlet ved private husstande samt på genbrugspladser/omlastepladser.

• Leverandøren stiller alt nødvendigt materiel til udførsel af den udbudte opgave til rådighed.

• Leverandøren står økonomisk såvel som praktisk for al videre behandling og afsætning af affald.

Udbuddet er opdelt i selvstændige 9 delaftaler opdelt efter affaldsfraktioner.

Ordregivers maksimale samlede mængde pr. delaftale er +50 %.udover de forventede mængder pr. delaftale. Ordregiver henviser til nærværende bekendtgørelses pkt. II.1.6) Oplysninger om delkontrakter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af plastfraktioner og MDK

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af nedenstående angivet plastfraktioner modtaget på genbrugspladser og fra husstandsindsamling for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune. Affaldsfraktionerne vedrører

Hård plast (Genbrugsplads) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 594 tons

Blød Plast (Genbrugsplads) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 279 tons

PVC (Genbrugsplads) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 233 tons

Havemøbler (Genbrugsplads) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 98 tons

MDK + hårdplast + blødplast (Hustandsindsamling) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 280 tons

MDK (mad & drikkekartoner) (Hustandsindsamling) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 470 tons

Plast (H+B) (Hustandsindsamling) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 254 tons

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Leverandøren skal angive en pris på batchkørsel på Ordregivers plastfraktioner halvårligt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af Kommunejern

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af nedenstående angivet fraktioner modtaget på genbrugspladser og fra husstandsindsamling for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S og Vejen Kommune. Arwos Affald A/S er ikke omfattet af nærværende delaftale.

Fraktionen består af diverse metaller jern/stål, kobber, rustfrit stål, legeringer, aluminium og kobberlegeringer som messing og bronze, cykler, åbne metaltromler, radiatorer, olietanke af jern/stål (tomme og åbnede), metalrør, hegn (trådnet, stolper), kedler fra fyringsanlæg, karosseridele af metal, brugte bilmotorer og motorklippere, inventar af metal som f.eks. stole og borde, samt urene metaldåser og låg fra konserves, øl, vand og andre læskedrikke, hjul med dæk og slange, rester fra barnevogne og klapvogne, parasoller, grydelåg med glas, ledninger med plast, paraplyer, havemøbler med rattan og andet materiale, fælge fra bil, trillebør, knallert, bildøre med glas og isolering.

Delaftalen har følgende forventet mængder:

Kommunejern med en samlede forventet antal tons pr. år på 2.257

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af glas og metal/glas

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af glas, metal/glas modtaget på genbrugspladser og fra husstandsindsamling for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Glas med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 393 tons:

Fraktionen består af blandet glas og flasker (vin-, øl-, og vandflasker, emballageglas mm) lampeskærme, vaser, fade og skåle marmeladeglas, sildeglas m/u. låg, forskelligfarvede glas, indbo-genstande af glas, drikkeglas mm. Fraktionen kan indeholde væsker og vil være skrabet rent. Der vil forekomme andre fraktioner. Fraktionen vil blive leveret løst tippet.

Metal / Glas (MG) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 2.796

Fraktionerne er en blandingsfraktion og består af mindre metal genstande, dåser af hhv. aluminium og jern, metaldåser (tomme) og låg fra konserves, øl, vand og andre læskedrikke samt foliebakker, fyrfadslysholdere, kapsler, køkkengrej af metal, søm, skruer, ledninger samt indbo-genstande af metal som f.eks. lysestager og metalbeholdere, husholdningsglas eksempelvis marmeladeglas, sildeglas m/u. låg, forskelligfarvede glas, indbo-genstande af glas, drikkeglas mm. Fraktionen kan indeholde væsker og vil være skrabet rent.

Der vil forekomme andre fraktioner. Fraktionen vil blive leveret løst tippet i små eller store læs.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Leverandøren skal angive en pris på batchkørsel på Ordregivers glas og glas/metal fraktioner halvårligt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af Pap, papir, bøger og papir/pap

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af pap, papir, bøger og papir/pap modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Pap (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.842 tons:

Fraktionen består overvejende af pap f.eks. i form af cornflakes pakker, karton, æggebakker, tomme køkken, -og toiletruller og øvrigt papemballage.

Papir (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.571 tons:

Fraktionen består overvejende af papir f.eks. i form af aviser, kopi-papirer, kuverter med rude, ugeblade og reklamer.

Bøger (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 296tons:

Fraktionen består overvejende af hardback og paperback bøger. Fraktionen indsamles i lukket container og leveres løst tippet. Provas-Haderslev Affald A/S og Arwos Affald A/S indsamler i dag denne fraktion. Vejen indfører fra 2023.

Pap og papir (husstandsindsamling) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 3.690 tons:

Fraktionen består overvejende af pap f.eks. i form af cornflakes pakker, karton, æggebakker, tomme køkken, -og toiletruller og øvrigt papemballage samt papir f.eks. i form af aviser, kopi-papirer, kuverter med rude, ugeblade og reklamer.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af vinduer og fladt glas

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af vinduer og fladt glas modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Vinduer med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 716 tons:

Fraktionen består af døre og vinduer med glas, forsatsrammer, blyindfattede vinduer samt termovinduer. Termovinduer kan indeholde PCB. Der foretages ikke nogen form for stikprøvetagninger i forhold til PCB hos ordregiver, dette påhviler leverandøren i forbindelse med behandlingen af fraktionen.

Fladt glas med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 500 tons:

Fraktionen består overvejende af knust fladt glas, Rene termoruder uden rammer, spejlglas, sideruder fra biler, trådglas, lamineret glas, autoruder, drivhusglas og andet et-lags glas, hærdet glas, blyindfattede ruder.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af isolering og sanitet

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af isolering og sanitet modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Isolering med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 414 tons:

Fraktionen består af rockwool, knauf og glasuld og kan være afleveret emballeret i sække.

Fraktionen indsamles i overdækkede containere og leveres løst tippet.

Isolering skal afleveres og opbevares i en lukket hal.

Keramik & Sanitet med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.464 tons:

Fraktionen vil overvejende bestå af glaserede emner såsom tegl, keramik, sanitet, fliser, afløbsrør, foderkrybber, stentøj, porcelæn, potteskår og andre mineralske kompositmaterialer, ’ivarsson Plank’ el. lignende.

Fraktionen vil blive indsamlet i containere og leveret løst tippet.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af gips

Delkontraktnr.: Delaftale 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af gips modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Gips med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 933 tons:

Fraktionen består overvejende af gipsplader af enhver slags. Pladerne kan være med maling, tapet, hessian, glasvæv samt søm og skruer. Andre fraktioner som gipsstrøer, vådrumsgips og fibergips vil kunne findes i begrænset omfang. Fraktionen indsamles i overdækkede containere og leveres løst tippet.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af indendørs og udendørs træ

Delkontraktnr.: Delaftale 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af indendørs og udendørs træ modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S og Vejen Kommune.

Delaftale 9 vedrører kun mængder fra Provas og Vejen – Arwos Affald A/S er således ikke omfattet af nærværende delaftale.

Indendørs træ med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 4.788 tons

Fraktionen består af forskellige typer af ubehandlet træ såsom emballagetræ, engangspaller, rent nedbrydningstømmer, maskinkasser lægter og afskær af rent træ, bearbejdet træ herunder emballagetræ, malede paller, møbler, køkkenelementer, træ med lak, lim og maling, spånplader, MDF og Masonitplader OSB-plader og krydsfinér.

Udendørs træ med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.582 tons

Fraktionen består af forskellige typer træ herunder kreosotbehandlet og trykimprægneret træ.

Generelt kan fraktionerne indeholde søm, skruer, andet magnetisk og ikke magnetisk metalbeslag.

Der må ikke ske oplag af træ som vil forringe kvaliteten med henblik på genanvendelse.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Behandling af troldtekt

Delkontraktnr.: Delaftale 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513200 Bortskaffelse af fast byaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af troldtekt modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Troldtekt med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 120 tons

Affaldsfraktionen er fremstillet af træ og cement. Kombinationen af træ og cement kaldes også træbeton.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frem til tilbudsfristens udløb vil det være muligt at besigtige Ordregivers genbrugs- og omlastepladser, efter nærmere aftale med ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbuddet skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nedenstående skal oplyses.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder(konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilken delaftale tilbudsgiver ønsker at byde på.

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

- Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

- Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6,

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for selvrenselse jf. udbudslovens §138. Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) afgiver tilbud, skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt og individuelt ESPD for den enkelte deltager i sammenslutningen i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finder ikke anvendelse i nærværende udbud

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder regulering af bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser mm.

Rammeaftalen indeholder regulering af miljø, etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 9
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet Ethics.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Ethics.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end seks (6) dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet Ethics skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.

Det er også vejledning til brug af Ethics for tilbudsgivere i udbudssystemet: https://www.ethics.dk/ethics/eo

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med anmodning om dokumentation.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2022