Usluge - 196217-2019

29/04/2019    S83

Belgija-Bruxelles: ECHO/B3/SER/2019/07 Pilot-tečaj za timove za procjenu opeklina

2019/S 083-196217

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 078-184656)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Poštanska adresa: L-86
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/echo/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ECHO/B3/SER/2019/07 Pilot-tečaj za timove za procjenu opeklina

Referentni broj: ECHO/B3/SER/2019/07
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80560000 Usluge izobrazbe u području zdravstvene zaštite i prve pomoći
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osmišljavanje, planiranje, organiziranje i samoocjenjivanje pilot-tečaja za osoblje aktivno u području medicinskih hitnih slučajeva povezanih s opeklinama – tj. potencijalne članove tima za opekline – koje imenuju države sudionice mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/04/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 078-184656

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.1.1)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Naziv
Umjesto:

Belgija-Bruxelles: ECHO/A2/SER/2019/07 Pilot-tečaj za timove za procjenu opeklina

Referentni broj: ECHO/A2/SER/2019/07

Glasi:

Belgija-Bruxelles: ECHO/B3/SER/2019/07 Pilot-tečaj za timove za procjenu opeklina

Referentni broj: ECHO/B3/SER/2019/07

VII.2)Ostali dodatni podaci: