Supplies - 196429-2021

21/04/2021    S77

Poland-Białystok: Freezing equipment

2021/S 077-196429

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Postal address: Rynek Kościuszki 10
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-426
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Gawryluk
E-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl
Internet address(es):
Main address: www.muzeum.bialystok.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://muzeum.bialystok.pl/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytucja kultury
I.5)Main activity
Other activity: rekreacja, kultura i religia

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z instalacją komory fumigacyjnej i lasera oraz liofilizatora do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy

Reference number: MBG.261.2.21
II.1.2)Main CPV code
42513100 Freezing equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem i laserowego urządzenia czyszczącego oraz liofilizatora do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, która jest realizowana w ramach projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem, której zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę fabrycznie nowej fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem, tzn. nieużywanej przed dniem dostarczenia, pochodzącej z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SWZ wraz z jej transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa;

2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;

5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1 do SWZ (część 1 zamówienia – fumigacyjna komora próżniowa z osprzętem).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na sprzęt / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 „Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” i jego zakres jest tożsamy z zadaniem opisanym w wyżej wymienionym projekcie jako „Zakup sprzętu do Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczy” po stronie polskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636110 Industrial lasers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego, której zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę fabrycznie nowego laserowego urządzenia czyszczącego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.2 do SWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa;

2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;

5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.2 do SWZ (część 2 zamówienia – laserowe urządzenie czyszczące).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na sprzęt / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 „Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” i jego zakres jest tożsamy z zadaniem opisanym w wyżej wymienionym projekcie jako „Zakup sprzętu do Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczy” po stronie polskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42513100 Freezing equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora, której zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę fabrycznie nowego liofilizatora, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.3 do SWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa;

2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;

5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego urządzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.3 do SWZ (część 3 zamówienia – liofilizator).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na sprzęt / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 „Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” i jego zakres jest tożsamy z zadaniem opisanym w wyżej wymienionym projekcie jako „Zakup sprzętu do Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczy” po stronie polskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu.

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 i 4a do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.2.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 5 do SWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

— wg załącznika nr 6 do SWZ.

8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 8.2 SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

8.19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 8.2.1 ppkt 1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 1 SWZ – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

8.20. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.20 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 8.19 SWZ terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

21.1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2021
Local time: 10:30
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

— specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

— format danych oraz kodowanie miniPortal – formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

— oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

— integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj urzędowego poświadczenia odbioru, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

— Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

— Mozilla Firefox od wersji 15,

— Google Chrome od wersji 20.

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

— Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11 SWZ.

— Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

— W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw, nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

— Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ.

— Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ.

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (URL): http://muzeum.bialystok.pl/zamowienia-publiczne

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://muzeum.bialystok.pl/zamowienia-publiczne

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021