Usługi - 196673-2015

TITytułPolska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia
NDNumer publikacji ogłoszenia196673-2015
PDData publikacji06/06/2015
OJNumer wydania Dz.U. S108
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany03/06/2015
DTTermin składania ofert14/07/2015
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)66515000 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516100 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515100 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66512000 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66516400 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66515400 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66512100 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL415
IAAdres internetowy (URL)http://administracja.ump.edu.pl/dzp
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE