Services - 196704-2017

24/05/2017    S99

Danemark-Roskilde: Travaux de construction

2017/S 099-196704

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 094-184021)

Base juridique:

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Roskilde Kommune
Numéro national d'identification: 29189404
Adresse postale: Rådhusbuen 1
Ville: Roskilde
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4000
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Ronni Klarskov Andersen
Courriel: ronnika@roskilde.dk
Téléphone: +45 46313059
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.roskilde.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Indkøb af gulvbelægningsarbejde igennem et dynamisk indkøbsystem.

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Roskilde Kommune ønsker at bruge dette dynamiske indkøbssystem til at indkøbe gulvbelægningsarbejde. Der vil løbende blive lagt opgaver ud i konkurrence, hvor alle kvalificeret tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Roskilde Kommune vil i særlige tilfælde indhente underhåndsbud, f.eks. ved opgaver, hvor arbejdet falder uden for de 7 fagområder, hvor opgaven ikke fylder 50 % inden for et fagområde eller andre særlige arbejdsopgaver.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/05/2017
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 094-184021

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II
Endroit où se trouve le texte à rectifier: 1.4
Au lieu de:

Roskilde Kommune ønsker at bruge dette dynamiske indkøbssystem til at indkøbe gulvbelægningsarbejde. Der vil løbende blive lagt opgaver ud i konkurrence, hvor alle kvalificeret tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Roskilde Kommune vil i særlige tilfælde indhente underhåndsbud, f.eks. ved opgaver, hvor arbejdet falder uden for de 7 fagområder, hvor opgaven ikke fylder 50 % inden for et fagområde eller andre særlige arbejdsopgaver.

Lire:

Roskilde Kommune ønsker at bruge dette dynamiske indkøbssystem til at indkøbe gulvbelægningsarbejde. Der vil løbende blive lagt opgaver ud i konkurrence, hvor alle kvalificeret tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Roskilde Kommune vil i særlige tilfælde indhente underhåndsbud, f.eks. ved opgaver, hvor arbejdet falder uden for de 8 fagområder, hvor opgaven ikke fylder 50 % inden for et fagområde eller andre særlige arbejdsopgaver.

VII.2)Autres informations complémentaires: