Supplies - 196824-2021

21/04/2021    S77

Poland-Katowice: Waste and rubbish containers and bins

2021/S 077-196824

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Obroki 140
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-833
Country: Poland
Contact person: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Telephone: +48 323587657
Fax: +48 323587661
Internet address(es):
Main address: www.mpgk.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Other activity: usługi komunalne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach

Reference number: PN/30/2020
II.1.2)Main CPV code
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę pojemników. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania. W odniesieniu do Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, nr 4 Zamawiający zastrzega sobie do zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w wymiarze do 30 % wartości zakresu podstawowego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ:

Nr 4. dla Zadania Nr 1

Nr 4.1 dla Zadania Nr 2

Nr 4.2 dla Zadania Nr 3

Nr 4.3 dla Zadania Nr 4

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 434 030.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 0,12m3 i 0,24m3

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 40-833 Katowice, ul. Obroki 140

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne i segregowane o pojemności 0,12m3 i 0,24m3:

1. dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane – o pojemności 0,12 m3 – 400 szt.

2. dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane – o pojemności 0,24 m3 – 400 szt.

3. dostawa pojemników na odpady segregowane typu papier, o pojemności 0,24 m3 - 200 szt.

4. dostawa pojemników na odpady segregowane typu tworzywa sztuczne + metal, o pojemności 0,24 m3 - 200 szt.

5. dostawa pojemników na odpady segregowane typu szkło, o pojemności 0,24 m3l - 150 szt.

6. dostawa pojemników na odpady biodegradowalne, o pojemności 0,24 m3 - 100 szt.

Szczegółowy opis zadania Nr 1 zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w wymiarze 30 % w ramach prawa opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 0,36m3

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 40-833 Katowice, ul. Obroki 140

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne i segregowane o pojemności 0,36m3:

1. dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane – o pojemności 0,36 m3 – 400 szt.

2. dostawa pojemników na odpady segregowane typu papier, o pojemności 0,36 m3 - 300 szt.

3. dostawa pojemników na odpady segregowane typu tworzywa sztuczne + metal, o pojemności 0,36 m3 - 300 szt.

4. dostawa pojemników na odpady segregowane typu szkło, o pojemności 0,36 m3l - 200 szt.

Szczegółowy opis zadania Nr 2 zawarty jest w Załączniku Nr 4.1 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w wymiarze 30 % w ramach prawa opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 1,1 m3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 40-833 Katowice, ul. Obroki 140

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne i segregowane o pojemności 1,1 m3:

1. dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane – 400 szt.

2. dostawa pojemników na odpady segregowane typu papier - 300 szt.

3. dostawa pojemników na odpady segregowane typu tworzywa sztuczne + metal - 300 szt.

4. dostawa pojemników na odpady segregowane typu szkło - 200 szt.

Szczegółowy opis zadania Nr 3 zawarty jest w Załączniku Nr 4.2 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w wymiarze 30 % w ramach prawa opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 2,5 m3

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 40-833 Katowice, ul. Obroki 140

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne i segregowane o pojemności 2,5 m3:

1. dostawa pojemników na odpady segregowane typu papier - 50 szt.

2. dostawa pojemników na odpady segregowane typu tworzywa sztuczne + metal - 50 szt.

3. dostawa pojemników na odpady segregowane typu szkło - 50 szt.

Szczegółowy opis zadania Nr 4 zawarty jest w Załączniku Nr 4.3 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego w wymiarze 30 % w ramach prawa opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-635040
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 29/2021
Lot No: 1
Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 0,12 m3 i 0,24 m3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ESE Sp. z o.o.
Postal address: Postępu 21
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 173 152.85 PLN
Lowest offer: 155 090.00 PLN / Highest offer: 172 667.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 30/2021
Lot No: 2
Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 0,36 m3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ESE Sp. z o.o.
Postal address: Postępu 21
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 253 422.00 PLN
Lowest offer: 212 940.00 PLN / Highest offer: 307 320.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31/2021
Lot No: 3
Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 1,1 m3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ESE sp. z o.o.
Postal address: Postępu 21
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 02-676
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 632 307.10 PLN
Lowest offer: 657 670.00 PLN / Highest offer: 737 750.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32/2021
Lot No: 4
Title:

Sukcesywna dostawa pojemników o pojemności 2,5 m3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PPH SKATOM Sp. z o.o.
Postal address: Staszica 47
Town: Dobrzany
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 73-130
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 408 135.00 PLN
Total value of the contract/lot: 408 330.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021