Palvelut - 197211-2022

15/04/2022    S75

Espanja-Alicante: Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) varastonhallintaa, jatkuvaa inventaariota, muutto- ja yleisiä inventaarioita koskevien palveluiden tarjoaminen

2022/S 075-197211

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa 4
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10344
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) varastonhallintaa, jatkuvaa inventaariota, muutto- ja yleisiä inventaarioita koskevien palveluiden tarjoaminen

Viitenumero: AO/009/21
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79991000 Varastonvalvontapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö kattaa varastonhallinnan, jatkuvan inventaarion, muutto- ja yleisiä inventaarioita koskevat palvelut, jotka suoritetaan pääasiassa EUIPO:n Alicantessa ja sen kampuksella olevissa rakennuksissa.

Samoin EUIPO voi poikkeuksellisesti pyytää muuttoja mihin tahansa muuhun paikkaan maailmassa. EUIPOlla on Brysselin ja Luxemburgin toimistojen lisäksi työntekijöitä yhteistyöhankkeiden kehittämiseen Argentiinassa, Kamerunissa, Zimbabwessa, Thaimaassa ja Kiinassa.

Tarjousmenettelyssä on määritelty kaksi erää, ja tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhdestä tai molemmista eristä:

— erä 1: varastonhallintapalvelu, jatkuva inventaario ja muutto,

— erä 2: yleistä inventaariota koskeva palvelu.

Kunkin erän tehtävät on kuvattu kutakin erää vastaavassa liitteessä II.1) – Työmenetelmät.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 366 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Varastonhallintapalvelu, jatkuva inventaario ja muutto

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
42965100 Varastonhoitojärjestelmä
98392000 Siirto- ja muuttopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1: varastonhallintapalvelu, jatkuva inventaario ja muutto.

Erän kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

1. päivittäiset tehtävät:

1. EUIPOn hankkimien tavaroiden ja tuotteiden fyysinen vastaanotto,

2. EUIPOn hankkimien tavaroiden ja tuotteiden hallinnollinen vastaanotto,

3. sellaisten tavaroiden ja tuotteiden fyysinen vastaanotto, joita EUIPO ei ole hankkinut,

4. inventoitujen tuotteiden merkitseminen,

5. materiaalien toimittaminen: varastointi tai suora toimitus,

6. EUIPOn varastojen hallinnointi. Näiden uudelleenorganisointi.

Tuotteiden jakelun organisointi,

7. varaston hallinta,

8. inventoitujen tuotteiden uudelleenmerkitseminen,

9. materiaalien valmistelu ja organisointi toimitusta varten,

10. inventoitujen/inventoimattomien tuotteiden toimittaminen EUIPOn varastoista lopulliseen määränpäähän rakennuksissa (UT),

11. inventoitujen/inventoimattomien tuotteiden siirto eri paikkojen välillä rakennuksissa (UT),

12. EUIPOn työpisteessä tarvittavien laitteiden kokoaminen, asentaminen, liittäminen ja ergonomia,

13. tuotteiden siirto EUIPOsta etätyöntekijöiden asuinpaikkaan,

14. (*) etätyöntekijöiden asuinpaikan työpisteessä tarvittavien laitteiden kokoaminen, asentaminen, liittäminen ja ergonomia,

15. EUIPOssa jo käytössä olevien sellaisten tuotteiden talteenotto, jotka on varastoitava uudelleen, mukaan lukien siirto etätyöntekijöiden asuinpaikoista,

16. toimitusten, siirtojen ja palautusten yhteydessä inventoitujen tavaroiden UT:n/varaston päivitys paikan päällä (integroidun työaseman hallintajärjestelmä, IWMS),

17. rakennusten sisälle ja ulkopuolelle toimitettujen lähetysten kirjaaminen ja päivittäminen (SAP-/IWMS-järjestelmä),

18. rakennusten sisälle toimitettujen lähetysten seuranta, jatkuva varmistaminen ja päivittäminen (SAP-/IWMS-järjestelmä),

19. työmääräysten hallinta, käsittely ja sulkeminen (sähköinen tukipyyntö/IWMS-järjestelmä),

20. luetteloiden laatiminen materiaaleista, joiden turvaluokitus voidaan poistaa,

21. lähtevien materiaalien hallinta,

22. muut tehtävät EUIPOn tai sen sopimuspuolten henkilöstön tukemiseksi,

23. varastojen puolivuosittainen inventointi.

(*) EUIPO vahvistaa näiden tehtävien aloituspäivän sopimuksen alkaessa.

2. Poikkeukselliset tehtävät:

24. tavaroiden siirto UT:iden välillä suuria muuttoja varten (> 10 muuttoa päivässä). Tähän sisältyvät nouto, lastaus, siirto, purku ja asennus/liitäntä,

25. tuotteiden joukkosiirto EUIPOsta etätyöntekijöiden asuinpaikkaan (> kuusi siirtoa päivässä),

26. erityiset muutot mihin tai mistä tahansa maailmassa,

27. tuki päivittäisille tehtäville.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 214 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohteeseen tutustuminen järjestetään 20.4.2022 klo 11.00 (GMT+1) EUIPOn toimitiloissa osoitteessa Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

Tilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava edustajiensa täydelliset nimet ja henkilötiedot ainakin kaksi työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: procurement@euipo.europa.eu.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yleistä inventaariota koskeva palvelu

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79991000 Varastonvalvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osana käyttöomaisuuden hallintaan liittyviä rahoituksellisia velvollisuuksiaan EUIPOn on säännöllisesti suoritettava fyysisiä inventointitoimia tietoteknisten laitteidensa ja kalusteidensa osalta. Tämän tarjouskilpailumenettelyn kohteena olevan puitesopimuksen voimassaoloaikana on tarkoitus järjestää vuosittain EUIPOn inventoiman tietoteknisten laitteiden ja kalusteiden maailmanlaajuinen fyysinen inventointi sen kaikissa Alicantessa sijaitsevan päätoimipaikan toimistoissa sekä niiden EUIPO:n useisiin paikkoihin sijoitettujen inventaariotuotteiden etävarmennus, joita ei voida fyysisesti tallentaa paikan päällä mobiililaitteiden kautta, joten ne varmistetaan etänä. Tämä koskee vuokrarakennuksia ja työntekijöiden asuntoja. EUIPO voi myös pyytää kaikkien kohteiden (kalusteet ja/tai tietotekniset laitteet) täydellistä uudelleenmerkintää, ja tässä tapauksessa se määrittää vuoden, jona se katsoo tarpeelliseksi suorittaa kyseisen tehtävän. Periaatteessa tämä on suunniteltu vuodelle 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 152 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohteeseen tutustuminen järjestetään 20.4.2022 klo 11.00 (GMT+1) EUIPOn toimitiloissa osoitteessa Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

Tilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava edustajiensa täydelliset nimet ja henkilötiedot ainakin kaksi työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: procurement@euipo.europa.eu.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/05/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/05/2022
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajan on toimitettava EUIPO:lle sähköpostitse edustajiensa täydelliset nimet ja henkilökortin tai passin numerot ainakin kaksi työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: procurement@euipo.europa.eu. EUIPO varaa oikeuden järjestää avaustilaisuuden videoneuvotteluna.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) annetusta osoitteesta. Verkkosivustoa päivitetään säännöllisin väliajoin, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Mikäli kohdassa I.3) mainitut sähköiset viestintäjärjestelmät eivät ole saatavilla tai niissä ilmenee toimintahäiriöitä kohdassa IV.2.2) ilmoitettua vastaanottamisen määräaikaa edeltävien viiden kalenteripäivän aikana, hankintaviranomainen varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) annetussa internetosoitteessa ilman oikaisuilmoituksen julkaisua ennakkoon. Tästä tarjousmenettelystä kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan rekisteröitymään kohdassa I.3) annetussa osoitteessa, jotta niille voidaan ilmoittaa, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburgo
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Estrasburgo
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/04/2022