Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 197246-2022

15/04/2022    S75

Belgien-Geel: Hurtige digitizer-kort med høj opløsning

2022/S 075-197246

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.2 — Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards
Postadresse: Retieseweg 111
By: Geel
NUTS-kode: BE213 Arr. Turnhout
Postnummer: 2440
Land: Belgien
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10829
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hurtige digitizer-kort med høj opløsning

Sagsnr.: JRC/GEE/2022/OP/1119-PIN
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38300000 Måleudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Parti 1: Der er behov for at udvikle et nyt dataindsamlingssystem til VERDI-spaltningsfragmentspektrometeret. Instrumentet består af et stort antal detektorer (64 siliciumdetektorer og to mikrokanalplader), hvis signaler skal digitaliseres med en høj prøvetagningsfrekvens, der overstiger 1 gigaprøve pr. sekund. Alle kanaler skal synkroniseres med høj præcision. Vi planlægger at indgå en rammeaftale, hvor der kan bestilles et tilstrækkeligt antal digitizere med de nødvendige tekniske karakteristika i den tid, der er nødvendig for at designe, udvikle, teste og færdiggøre dataindsamlingen for VERDI. Kontraktens værdi er udregnet til også at dække eventuelle behov for reservekort.

Parti 2: En rammekontrakt, der skal supplere eksisterende dataindsamlingssystemer med yderligere digitizere med samme karakteristika som den, der allerede er indført (14-bit digitizere med prøvetagningsfrekvenser på 1 gigaprøve pr. sekund og 500 gigaprøver pr. sekund).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 370 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Opbygning af VERDI-dataindsamling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38300000 Måleudstyr
31710000 Elektronisk udstyr
38340000 Instrumenter til mængdeberegning
38341300 Instrumenter til måling af elektriske størrelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE213 Arr. Turnhout
Hovedudførelsessted:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Digitizer-kort til opbygning af VERDI-indsamling.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Supplering af dataindsamling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38300000 Måleudstyr
31710000 Elektronisk udstyr
38340000 Instrumenter til mængdeberegning
38341300 Instrumenter til måling af elektriske størrelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE213 Arr. Turnhout
Hovedudførelsessted:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Digitizer-kort som supplement til eksisterende dataindsamlingssystemer.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/07/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I denne forhåndsmeddelelse bekendtgøres den ordregivende myndighed hensigt om at offentliggøre et fremtidigt udbud. Ingen andre oplysninger eller dokumenter foreligger på nuværende tidspunkt. Interesserede økonomiske aktører opfordres til at tilmelde sig på adressen i afsnit I.3) for at blive meddelt, når udbudsbekendtgørelsen og alle udbudsdokumenterne, herunder udbudsspecifikationerne, offentliggøres.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2022