Services - 197257-2021

21/04/2021    S77

Denmark-Valby: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 077-197257

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lejerbo
National registration number: 18213419
Postal address: Gammel Køge Landevej 26
Town: Valby
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2500
Country: Denmark
Contact person: Sabina Happel
E-mail: sh@mowe.dk
Telephone: +45 22710535
Internet address(es):
Main address: www.lejerbo.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.rib-software.dk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Almennyttige boligselskab
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Markedsdialog - rammeaftale om totalrådgivning Lejerbo

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Lejerbo har via Landsbyggefonden fået tildelt støtte til en stor renoveringsportefølje med en betragtelig volumen. Derfor forventer Lejerbo at udbyde en rammeaftale for totalrådgivning, der forventes at indeholde ydelser i forbindelse med forundersøgelse, projektering, byggeledelse, fagtilsyn og aflevering, samt 1 års gennemgang.

Lejerbo arbejder målrettet på at forbedre og udvikle kvaliteten i bygge- og renoveringsprojekterne. Lejerbo vil udbyde og indgå rammeaftaler for totalrådgivning for strategisk at sikre agilitet og langvarige samarbejdsrelationer, hvor Lejerbo sammen med rådgiverne og entreprenørerne har fuldt fokus på at skabe værdi og sikre at kravene til kvalitet, økonomi og tid overholdes.

Lejerbo ønsker at inddrage relevante aktører i en markedsdialog, som kan bidrage til, at målsætningerne for den tekniske rådgivning til Lejerbo bliver opfyldt. Det gælder især rådgivningsvirksomheder i markedet, der kan bidrage til at sikre kommende projekters succes.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

Lejerbo vil invitere op til 5 rådgivningsvirksomheder, som efter Lejerbos vurdering har de bedste erfaringer og værktøjer, der kan hjælpe Lejerbos udbud af rammeaftaler for totalrådgivning godt på vej.

Lejerbo understreger, at der ikke under markedsdialogen vil blive drøftet forhold, som kan medføre, at deltagerne i dialogen bliver inhabile under det forestående udbud af rammeaftalerne.

Lejerbo forventer, at deltagerne bidrager aktivt, nysgerrigt og udfordrende under markedsdialogen.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
24/06/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021