Tjänster - 197258-2022

15/04/2022    S75

Italien-Ispra: Övervakningsaktivitet avseende högupplösta hot spots (HSM) – fas 2

2022/S 075-197258

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 025-059402)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemensamma forskningscentrumet (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.6 – Knowledge for Sustainable Development and Food Security
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Övervakningsaktivitet avseende högupplösta hot spots (HSM) – fas 2

Referensnummer: JRC/IPR/2022/OP/0002
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72319000 Tillhandahållande av data
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den globala markövervakningskomponenten (HSM - the High Resolution Hot Spot Monitoring) inom ramen för Copernicus globala marktjänst, ger detaljerad markinformation om specifika områden av intresse, genom att svara på ad hoc-förfrågningar och uppfylla särskilda användarkrav vad gäller kartläggning av naturresurser.

HSM-verksamheten bedrivs utanför EU:s territorium och kompletterar resultaten från den globala verksamhetsdelen.

Genom detta ramavtal upprättas en grund för framställning av sådana data och sådan information på begäran, i olika lokala skalor, samt för att göra dessa enkelt och kostnadsfritt tillgängliga för allmänheten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/04/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 025-059402

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 26/04/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 03/05/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 27/04/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 04/05/2022
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: