Paslaugos - 197642-2017

26/05/2017    S100    Europos Parlamentas - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: Priežiūros darbų, apimančių pagrindinę konstrukciją ir apdailą, techninės priežiūros darbų ir darbų, susijusių su higiena Europos Parlamento užimamuose pastatuose, koordinavimas sveikatos ir saugos aspektais

2017/S 100-197642

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: rue Wiertz 60
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE100
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: service d'assistance à la maintenance
El. paštas: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami šiuo adresu:
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
El. paštas: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kodas: BE100

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Priežiūros darbų, apimančių pagrindinę konstrukciją ir apdailą, techninės priežiūros darbų ir darbų, susijusių su higiena Europos Parlamento užimamuose pastatuose, koordinavimas sveikatos ir saugos aspektais.

Nuorodos numeris: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71317210
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Priežiūros darbų, apimančių pagrindinę konstrukciją ir apdailą, techninės priežiūros darbų ir darbų, susijusių su higiena Europos Parlamento Liuksemburge užimamuose ir (arba) užimsimuose pastatuose, koordinavimas sveikatos ir saugos aspektais.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Priežiūros darbų, apimančių pagrindinę konstrukciją ir apdailą, techninės priežiūros darbų ir darbų, susijusių su higiena Europos Parlamento Liuksemburge užimamuose ir (arba) užimsimuose pastatuose, koordinavimas sveikatos ir saugos aspektais.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

registracija susijusiame profesiniame arba prekybos registre vykdyti šioje sutartyje numatyti veiklą (išskyrus, kai dalyvauja tarptautinės organizacijos) bei specialus leidimas, įrodantis konkurso dalyvio gebėjimą pateikti šioje sutartyje numatytą objektą šalyje, kurioje jis yra įsisteigęs, arba narystė specialioje profesinėje organizacijoje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Finansiniai ir ekonominiai pajėgumai bus vertinami remiantis informacija šiuose dokumentuose, pateiktuose konkurso dalyvių:

— pastarųjų 3 finansinių metų, kurių sąskaitos uždarytos, finansinėse ataskaitose,

— pažymoje apie šioje sutartyje numatytoje srityje pasiektą apyvartą vadovaujantis administracinių sąlygų VII priede pateiktu modeliu,

— atitinkamose bankų pažymose ir civilinės atsakomybės ar profesinės rizikos draudimo plane.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

konkurso dalyvis privalo įrodyti, kad per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos buvo uždarytos skelbimo apie pirkimą publikavimo metu, jis pasiekė bent 112 000 EUR metinę apyvartą su šia sutartimi susijusioje srityje.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

šiame kvietime pateikti pasiūlymus sutarčiai Europos Parlamentas reikalauja, kad konkurso dalyviai turėtų šių techninių ir profesinių pajėgumų:

— konkurso dalyviai privalo įrodyti, kad per 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos jie įvykdė 3 sutartis, apimančias paslaugas, panašias į numatytas šioje sutartyje; bent 1 iš 3 sutarčių turi apimti paslaugas, susijusias su darbu, atliktu užimamame administraciniame pastate, kurio paviršiaus plotas – bent 50 000 m2,

— konkurso dalyviai privalo įrodyti, kad jie turi priemonių, medžiagų ir techninės įrangos, reikalingos šiai sutarčiai įvykdyti,

— konkurso dalyviai privalo įrodyti, kad per 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos ir vadovaujantis Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės 9.6.2006 sąlygomis tarp jų darbuotojų buvo bent 3 sveikatos ir saugos koordinatoriai; bent B lygio.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

konkurso dalyvis privalo pateikti:

— griežtai 3 (nei daugiau, nei mažiau) nuorodų, patvirtinančių panašias paslaugas, suteiktas per 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos, sąrašą.

Kiekvienai nuorodai konkurso dalyviai privalo pateikti šią informaciją:

• paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos datos;

• susijusio darbo pobūdis;

• naudos gavėjo tapatybė;

• susijusių pastatų paviršiaus plotas ir jų vieta;

— oficiali deklaracija, kurioje teigiama, kad konkurso dalyvis turi sutarčiai atlikti reikiamų priemonių, medžiagų ir techninės įrangos,

— oficiali deklaracija, kurioje teigiama, kad per 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos ir vadovaujantis Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės 9.6.2006 sąlygomis tarp konkurso dalyvio darbuotojų buvo bent 3 sveikatos ir saugos koordinatoriai; bent B lygio.

— 3 asmenų, atsakingų už paslaugos suteikimą šios sutarties srityje, profilius.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 02/08/2017
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 10/08/2017
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1 konkurso dalyvis privalo patvirtinti dalyvavimą ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos parašant el. paštu INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Jis privalo nurodyti įmonės pavadinimą ir atstovo, kuris privalo turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, vardą ir pavardę, pareigas, asmens tapatybės kortelės numerį ir gimimo datą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1

Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
El. paštas: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefonas: +33 388172313

Interneto adresas: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo registras
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas

Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/05/2017