Pakalpojumi - 197642-2017

26/05/2017    S100    Eiropas Parlaments - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana uzturēšanas darbībās, kas saistītas ar pamatkonstrukciju un apdari, tehniskās uzturēšanas darbībās un darbībās, kas saistītas ar higiēnu, ēkās, kurās atrodas Eiropas Parlaments

2017/S 100-197642

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE100
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: service d'assistance à la maintenance
E-pasts: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Pilsēta: Bruxelles
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: service d'assistance à la maintenance – RMD 04J024
E-pasts: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kods: BE100

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana uzturēšanas darbībās, kas saistītas ar pamatkonstrukciju un apdari, tehniskās uzturēšanas darbībās un darbībās, kas saistītas ar higiēnu, ēkās, kurās atrodas Eiropas Parlaments.

Atsauces numurs: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Galvenās CPV kods
71317210
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana uzturēšanas darbībās, kas saistītas ar pamatkonstrukciju un apdari, tehniskās uzturēšanas darbībās un darbībās, kas saistītas ar higiēnu, Luksemburgas ēkās, kurās atrodas un/vai atradīsies Eiropas Parlaments.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana uzturēšanas darbībās, kas saistītas ar pamatkonstrukciju un apdari, tehniskās uzturēšanas darbībās un darbībās, kas saistītas ar higiēnu, Luksemburgas ēkās, kurās atrodas un/vai atradīsies Eiropas Parlaments.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

reģistrācija šā līguma ietvaros veicamajai darbībai atbilstošā profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā (tas neattiecas uz starptautiskām organizācijām) un īpaša atļauja, kas apliecina pretendenta spējas nodrošināt šā līguma priekšmetu tā reģistrācijas valstī, vai dalība īpašā profesionālajā organizācijā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

finansiālās un saimnieciskās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz informāciju šādos dokumentos, kas pretendentiem jāiesniedz:

— finanšu pārskati par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,

— saskaņā ar administratīvo noteikumu VII pielikumā sniegto paraugu sagatavots paziņojums par apgrozījumu šā līguma jomā,

— atbilstošas bankas izziņas un pierādījums par civiltiesiskās atbildības vai profesionālās darbības riska apdrošināšanu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentam jāpierāda, ka tas pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem paziņojuma par līgumu publicēšanas dienā pārskati ir slēgti, gadā ir guvis vismaz 112 000 EUR lielu apgrozījumu šā līguma jomā.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Parlaments pieprasa, lai pretendentiem būtu šādas tehniskās un profesionālās spējas:

— pretendentiem jāpierāda, ka pēdējos 3 gados pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas dienas tie ir izpildījuši 3 līgumus, kas ietvēruši šajā līgumā ietvertajiem pakalpojumiem līdzīgus pakalpojumus; vismaz 1 no 3 līgumiem ietvēris pakalpojumus, kas saistīti ar darbiem, kuri veikti aizņemtā administratīvā ēkā ar platību vismaz 50 000 m2,

— pretendentiem jāpierāda, ka tiem ir šā līguma izpildei nepieciešamie rīki, materiāli un tehniskais aprīkojums,

— pretendentiem jāpierāda, ka pēdējos 3 gados pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas dienas to darbinieku vidū saskaņā ar Luksemburgas lielhercoga 9.6.2006 noteikumu prasībām bijuši vismaz 3 vismaz B līmeņa veselības aizsardzības un drošības koordinatori.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentam jāiesniedz šādi pierādījumi:

— saraksts ar tieši 3 (ne mazāk un ne vairāk) atsaucēm uz līdzīgiem pakalpojumiem, kas sniegti pēdējos 3 gados pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas dienas.

Par katru atsauci pretendentiem jānorāda šāda informācija:

• pakalpojumu sniegšanas sākuma un beigu datumi,

• attiecīgo darbu veids,

• saņēmēja identitāte,

• attiecīgo ēku platība un to izmantošanas mērķis,

— svinīgs apliecinājums, ka pretendentam ir līguma izpildei nepieciešamie rīki, materiāli un tehniskais aprīkojums,

— svinīgs apliecinājums, ka pēdējos 3 gados pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas dienas pretendenta darbinieku vidū saskaņā ar Luksemburgas lielhercoga 9.6.2006 noteikumu prasībām bijuši vismaz 3 vismaz B līmeņa veselības aizsardzības un drošības koordinatori,

— par pakalpojumu sniegšanu šā līguma jomā atbildīgo personu 3 profili.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 02/08/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 10/08/2017
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

1 katra pretendenta pārstāvim jāapstiprina dalība ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, nosūtot e-pastu uz adresi INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Tam jānorāda uzņēmuma nosaukums un pārstāvja vārds, uzvārds, amats, personas apliecības numurs un dzimšanas datums; pārstāvim jābūt līdzi derīgam personu apliecinošam dokumentam.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1

Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313

Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējās tiesas kanceleja
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/05/2017