Servizzi - 197642-2017

26/05/2017    S100

il-Belġju-Brussell: Il-koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-attivitajiet ta' manutenzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-istruttura ewlenija u l-finituri, l-attivitajiet ta' manutenzjoni teknika u l-attivitajiet marbuta mal-iġjene għall-binjiet li huma okkupati mill-Parlament Ewropew

2017/S 100-197642

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: rue Wiertz 60
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: service d'assistance à la maintenance
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-attivitajiet ta' manutenzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-istruttura ewlenija u l-finituri, l-attivitajiet ta' manutenzjoni teknika u l-attivitajiet marbuta mal-iġjene għall-binjiet li huma okkupati mill-Parlament Ewropew.

Numru ta' referenza: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71317210 Servizzi ta' konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-attivitajiet ta' manutenzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-istruttura ewlenija u l-finituri, l-attivitajiet ta' manutenzjoni teknika u l-attivitajiet marbuta mal-iġjene għall-binjiet li huma okkupati u/jew li se jkunu okkupati mill-Parlament Ewropew f'Lussemburgu.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-attivitajiet ta' manutenzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-istruttura ewlenija u l-finituri, l-attivitajiet ta' manutenzjoni teknika u l-attivitajiet marbuta mal-iġjene għall-binjiet li huma okkupati u/jew li se jkunu okkupati mill-Parlament Ewropew f'Lussemburgu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

it-tniżżil fuq ir-reġistru professjonali jew tal-kummerċ rilevanti għall-attività taħt dan il-kuntratt (minbarra fejn organizzazzjonijiet internazzjonali huma involuti); u awtorizzazzjoni speċifika li tipprova l-ħila ta' dak li jitfa' l-offerta li jipproduċi l-oġġett kopert minn dan il-kuntratt fil-pajjiż fejn hu mwaqqaf, jew sħubija ta' organizzazzjoni professjonali speċifika.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

il-ħila finanzjarja u ekonomika se tkun ivvalutata skont l-informazzjoni miġbura fid-dokumenti li ġejjin, li jridu jingħataw minn dawk li jitfgħu l-offerti:

— rendikonti finanzjarji li jkopru dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji li l-kontijiet tagħhom ingħalqu,

— stqarrija dwar id-dħul fil-qasam kopert minn dan il-kuntratt, bi qbil mal-mudell mogħti mill-Anness VII tal-klawsoli amministrattivi,

— referenzi bankarji xierqa jew prova ta' polza tal-assigurazzjoni li tilqa' kontra r-riskju ċivili jew professjonali.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

dak li qed jitfa' l-offerta għandu jagħti prova li huwa wettaq, matul dawn l-aħħar 3 snin finanzjarji li għalihom ingħalqu l-kontijiet fid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt, minimu ta' dħul annwali ta' EUR 112 000 fil-qasam kopert minn dan il-kuntratt.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

għall-kuntratt li jissemma f'din is-sejħa għall-offerti, il-Parlament Ewropew jeħtieġ li dawk li jitfgħu l-offerti jkollhom il-ħiliet tekniċi u professjonali li ġejjin:

— dawk li jitfgħu l-offerti jridu jippruvaw li huma wettqu, matul it-3 snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt, 3 kuntratti li jinvolvu servizzi simili għal dawk koperti minn dan il-kuntratt; mill-inqas 1 minn dawn it-3 irid jinvolvi servizzi rrelatati max-xogħol imwettaq f'bini amministrattiv okkupat b'erja tal-wiċċ ta' mill-inqas 50 000 m2,

— dawk li jitfgħu l-offerti jridu jippruvaw li huma għandhom l-għodod, il-materjali u t-tagħmir tekniku meħtieġa biex iwettqu dan il-kuntratt,

— dawk li jitfgħu l-offerti jridu jippruvaw li, matul it-3 snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt u bi qbil mat-termini tar-Regolament tal-Gran-Dukat tal-Lussemburgu tad-9.6.2006, il-persunal tagħhom stess inkluda mill-inqas 3 koordinaturi tas-saħħa u s-sigurtà; il-livell B bħala minimu.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi:

— lista ta' strettament 3 (minimu u massimu) referenzi għal servizzi simili mogħtija matul it-3 snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt.

Għal kull referenza, dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jipprovdu t-tagħrif li ġej:

• id-dati tal-bidu tal-għoti tas-servizz u t-tlestija,

• in-natura tax-xogħol li għandu x'jaqsam,

• l-identità tal-benefiċjarju,

• l-erja tal-wiċċ tal-binjiet involuti u d-destinazzjoni tagħhom,

— dikjarazzjoni solenni li tistqarr li dak li qed jitfa' l-offerta għandu l-għodod, il-materjali u t-tagħmir tekniku meħtieġa biex iwettaq il-kuntratt,

— dikjarazzjoni solenni li tistqarr li, matul it-3 snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt u bi qbil mat-termini tar-Regolament tal-Gran-Dukat tal-Lussemburgu tad-9.6.2006, il-persunal ta' dak li jitfa' l-offerta inkluda mill-inqas 3 koordinaturi tas-saħħa u s-sigurtà; il-livell B bħala minimu,

— 3 profili ta' dawk responsabbli għall-provvista tas-servizz fil-qasam ta' dan il-kuntratt.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/08/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/08/2017
Ħin lokali: 10:30
Post:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

rappreżentant 1 għal kull min jitfa' l-offerta jrid jikkonferma l-attendenza mhux inqas minn jumejn (2) tax-xogħol qabel id-data għall-ftuħ tal-offerti, billi jibgħat email lil INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Hu għandu jagħti l-iskema tal-kumpanija u l-isem, il-funzjoni, in-numru tal-karta tal-identità u d-data tat-twelid tar-rappreżentant li għandu jkollu miegħu document tal-identità validu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasburgu
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Ir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/05/2017