Építési beruházás - 197695-2017

26/05/2017    S100

Magyarország-Gödöllő: Magasépítési munka

2017/S 100-197695

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gödöllői Premontrei Perjelség
Nemzeti azonosító szám: AK20748
Postai cím: Takács Menyhért út 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Péter Piusz
E-mail: info@perfekt-tender.hu
Telefon: +36 28415483
Fax: +36 28415483
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://premontrei.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://download.perfekt-tender.hu/download/32503499a4c8682cceaf6fdd8aa1c0ec
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Perfekt-Tender Kft.
Postai cím: Pf. 904.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1535
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Gabriella (FAKSZ lajstromszám: 00054)
E-mail: info@perfekt-tender.hu
Telefon: +36 304427039
Fax: +36 28200210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://premontrei.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Robusto Irodaház
Postai cím: Hűvösvölgyi út 94/B
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Gabriella
Telefon: +36 304427039
E-mail: info@perfekt-tender.hu
Fax: +36 28200210
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://premontrei.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem).

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Oktatási épület.

Telek területe: 15 879 m².

Meglévő beépített terület: 3 556 m².

A területen meglévő közművek: víz, villany, csatorna, gáz.

A jelenlegi kivitelezés fő adatai:

I / B ütem:

földszinti nettó alapterület: 236,7 m².

1.emeleti nettó alapterület: 677 m².

2.emeleti nettó alapterület: 667,8 m².

tetőtéri nettó alapterület: 193,1 m².

üres padlástér: 627 m².

I/B ütem összes alapterület:1774,6 m² + 627 m².

I/C ütem:

földszinti nettó alapterület:800,16 m².

1.emeleti nettó alapterület:858,34 m².

2.emeleti nettó alapterület:293,34 m².

üres padlástér: 253,8 m².

I/C ütem összes alapterület:1951,8 m² + 253,8 m².

Az I/B ütemben az elkészült szerkezetépítési munkák után a szakipar kezdődik, itt az eredetileg több periódusban, megépített hátsó, nyugati szárny a külső épületkontúr mentén kortárs épületrésszel egészül ki. A parkoló felőli déli sarkon kialakított új, közös főbejárathoz a nyugati szárny teljes udvar felőli traktusában végig húzódó, dupla belmagasságú aula-zsibongó tér kapcsolódik. Ezt a hosszanti aula-teret a leendő tornaterem bejáratai és egy formailag is megjelenő vertikális közlekedő-torony (lépcső, felvonó) fogja közre, mely biztosítja az egész együttes akadálymentes belső közlekedési rendszerét. Az aulát a Táncsics M. u. felől tantermek határolják. A szárny közepén udvarra vezető lépcső, mellette kis történeti bemutató terem készül, a tetőtérben lesz elhelyezve a gépészet. Eddig elkészült a nyugati szárny teljes szerkezetépítése, tetőfedése, külső nyílászárói. A szárnyban ki kell építeni a teljes gépészeti és elektromos hálózatot, fel kell építeni a padlószerkezetek rétegeit. A falfelületeket készre kell készíteni, vakolni, látszótégla fugázást készíteni, betonfelület impregnálásokat, javításokat kell elvégezni, festeni kell. Korlátokat, lakatos szerkezeteket, műkő elemeket kell elhelyezni.

Az I/C ütemben a meglévő-funkcionálisan és műszakilag egyaránt teljesen elavult-uszoda, tornatermi szárny bontása megkezdődött, a felhívásban szereplő munkák megkezdéséig le is bontják. Az így fölszabaduló területre tervezett északi szárny földszintjén a tornatermi öltözők helyiségei, kis tornaterem és 400 fős melegítő konyha és menza kapnak helyet. Fölötte, az első emeleten készül el a szabvány kosárlabda-pályát befogadó tornaterem lelátó galériával, kiszolgáló szertárral, tornatanári helyiséggel. A tornaterem melletti közlekedőt híd köti össze a kápolnát kísérő térrel, ezzel biztosítva lesz az épületegyüttes körüljárhatósága. Az új épület vasbeton szerkezetű, hőszigetelő homlokzati rendszerrel. A tornaterem felett vasbeton gerendákon támaszkodó vasbeton födém készül. Az eredeti épületből megmarad a kaput és szoborfülkét tartalmazó udvari falszakasz, melyet az új szerkezetek körbe vesznek. Az épület nyugati szárnyhoz csatlakozó része magastetővel fedett, az eddig elkészült tetőt kell a tervek szerint folytatni. A tornaterem felett lapostető készül, titáncink fedésű attikával. A külső nyílászárók részben alumínium, részben műanyag szerkezetek. A belsőben úsztatott padlók készülnek parketta, greslap és műgyanta felületekkel, a tornateremben sportpadló lengő szerkezettel. A falak festettek, helyenként látványbeton, natúr tégla és kő felületekkel, vizes helyiségekben kerámia burkolatokkal. Gipszkarton és heradesign álmennyezetek készülnek.

Az építkezés során figyelembe kell venni a komplex (végső állapotot tükröző) kiviteli terveket, amelynek a műszaki leírását tájékoztatásul mellékeljük. A helyszíni eltéréseket, eltakart épületszerkezeteket tervezői művezetés során építész és statikus tervezővel egyeztetni szükséges. Az épület kivitelezését a már elkészült épületszerkezetek, és a tervezett leendő állapot figyelembe vételével kell elvégezni. A munkálatok során meg kell védeni és megtámasztani az épület egyes megmaradó szerkezeteit.

A terület régészeti lelőhelyként ,az épület műemlékként van nyilvántartva, ezért a talajszint alatti munkáknál régészeti felügyeletet kell biztosítani, bontási munkáknál az engedélyezett tervtől eltérni nem lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér (%) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Kormr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor.

Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület használandó. Az elektronikus formanyomtatvány-minta elérhetősége: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0007

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel.

Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó igazolás esetén ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatának benyújtása szükséges (amely tartalmazza Ajánlattevő kamarai regisztrációs számát), hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő nyilatkozata mellett az alkalmassági követelménynek való megfelelés tényét és az adatok helyességét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search# oldalon ellenőrzi és adott esetben élhet a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti felvilágosítás kérés intézményével.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása a nyilvántartásban szereplés tényéről.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak.

Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is, amennyiben Ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései alapján figyelemmel a 3.§-ra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlatkérőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést.

Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő a teljesítésre, ha az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele összesen elérte legalább a nettó 900 000 000 HUF-ot.

Az alkalmassági követelmény vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés.)

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (8), (11) bekezdéseiben foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb beruházásainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje,(év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

— a szerződés tárgya,

— az ellenszolgáltatás összege vagy a mennyiségi adatok megadása,

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A fenti adatokat olyan részletesen kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.

Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban

M1)1 összesen legalább nettó 600 000 000 HUF értékű vagy összességében legalább 2 500 m² műemléki védelem alatt álló épület felújítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

M1)2 legalább egy darab, legalább 1 000 m² nettó alapterületű közhasználatú épület felújítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés.)

Az M1)1 és M1)2 alkalmassági követelménynek ajánlattevő egy referencián belül is megfelelhet.

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.

Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely:

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: ajánlattevő vállalása szerint minden késedelemmel érintett napra, de a maximális összege nem lehet több, mint 30 napi érték.

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (Meghiúsulási kötbér): Ajánlatkérő a 30 napot meghaladó késedelem esetén fenntartja a jogát a szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben, továbbá a szerződéstervezetben nevesített további esetekben nyertes Ajánlattevő a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összeg megfizetésére köteles meghiúsulási kötbérként.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül.

Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§ (1) és (3) bekezdésben foglaltakra.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a szerződéstervezet szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/06/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/06/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Robusto Irodaház, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 94/b. I. emelet, tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlattevő – az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban az ajánlati felhívás I. 3. pontjában megadott elérhetőségen keresztül. A kérdéseket kérjük szerkeszthető formában is megküldeni.

2) Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást tart 31.5.2017. napján, 14:30 perces kezdettel. A találkozás helyszíne: Zsámbék, Zichy tér 3. főbejárat Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a helyszíni bejáráson nincs lehetőség szóbeli kérdések megválaszolására, a felmerülő kérdéseket ajánlatkérő kéri írásban, a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem szabályainak megfelelően feltenni.

3) Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint.

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-21220818.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő számlájára „Ajánlati biztosíték – Zsámbék 2017” megjelöléssel az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény érvényessége minimálisan az ajánlati kötöttség végét követő munkanap 24. óra. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példányát ajánlattevő – befűzés nélkül – köteles az ajánlathoz zárt borítékban csatolni, valamint másolati példányban ajánlatába befűzni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (5) bekezdésében és 73. § (6) bekezdésében foglaltakra.

4) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (2) bekezdését nem alkalmazza.

5) Az ajánlat összeállításával, nyilatkozatok, igazolások benyújtásával kapcsolatos valamennyi további információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6) Csatolandó minden egyéb, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.

7) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére figyelemmel indítja meg, tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés Támogató részéről történő alá nem írását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, mely miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válik (a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésének figyelembe vételével).

8) Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a felhívás az irányadó.

9) Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles legalább 400 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káresemény fedezeti értékű építésszerelési munkára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást kötni vagy kiterjeszteni.

Tovább VI.4.3. pont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-ának rendelkezései szerint.

VI.3. pont folytatása

10) Ajánlatkérő a részajánlat-tételi lehetőséget kizárja. Az eljárás tárgyát képező építési beruházás egy adott műszaki-funkcionális egységet képez, a műszakilag összefüggő feladatok részekre bontása tekintettel a területi, munkaszervezési, organizációs, munkabiztonsági szempontokra ésszerűtlen és megvalósíthatatlan.

11) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy további építési beruházásokat rendeljen meg Nyertes Ajánlattevőtől figyelemmel a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglaltakra. A jelenlegi ütembe tartozó egyes, külön kezelhető elemek, munkarészek az eredeti I.B és I.C jelű ütemekből kiemelésre kerültek, amelyeket a várhatóan 2018-ban rendelkezés álló forrásokból kívánja AK megvalósítani a következők szerint: iskola főbejárati beléptető rendszer kiépítése; épület körüli kert komplettre készítése, belső udvar teljes rekonstrukciója közművekkel együtt; fizika terem kísérleti asztalainak elektromos ellátása, kiépítése; tornaterem feletti lapos tetőre fotovoltaikus panelek beszerzése és telepítése; tornaterem térhatároló harmonika ajtók beépítése; büfé bútorzat elkészítése, álmennyezet kialakítása; teljes tornatermi sporttechnológia; 1b, 1c ütemekbe tervezett audio rendszer kiépítése; északi szárny liftjének beszerzése, beszerelése; tornaterem szellőzőgép és tornaterem szellőző rácsok gyártása és elhelyezése; mosókonyha szellőzés kialakítása; öntöző rendszer kiépítése; nyugati szárny keleti teraszának és lépcsőinek megépítése, a régészeti bemutató térrel együtt. A szerződéses feltételeket Ajánlatkérő a jelen eljárás szerinti szerződéshez igazítja.

12) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal (eredeti), valamint nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.

13) Csatolandó az ajánlattevő vonatkozásában:

— Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.

— Amennyiben az ajánlattevő (cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben az érintett cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.

14) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).

15) Értékelési szempontok: pontszám: 0-10. 1. és 2. részsz. egyenes ar, 3. részsz. ford.ar. KH útmutató. Ld. Közbeszerzési dokumentumok

16) A Kbt. 57.§ (2) bekezdés szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan, igazoltan elérték. A Közbeszerzési dokumentumok letöltésének sikerességéről ajánlattevő visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg, akkor a fenti feltételek igazolása nem történt meg, ebben az esetben kérjük lépjen kapcsolatba az eljárás lebonyolítójával.

17)Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 14. napig részletes organizációs tervet kell készítenie.

18) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. A bontást Ajánlatkérő a pontosido.com információi alapján kezdi meg.

19) A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele. Az aláírt szerződés csatolása az ajánlatba nem szükséges.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/05/2017