Services - 197995-2021

21/04/2021    S77

Slovakia-Veľký Krtíš: Research services

2021/S 077-197995

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Babičkin dvor, a.s.
National registration number: 45538557
Postal address: J. Kráľa 2661
Town: Veľký Krtíš
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 990 01
Country: Slovakia
Contact person: Monika Hlinková
E-mail: hlinkova@abys.sk
Telephone: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Internet address(es):
Main address: http://obstaravanie.eranet.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19781
I.4)Type of the contracting authority
Other type: §8
I.5)Main activity
Other activity: §8

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka výskumu enzymatickej zmesi

Reference number: Babickindvor/1
II.1.2)Main CPV code
73110000 Research services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Výskum má viesť k identifikácii Proteolytických, Lipolytickýh, Celulolytických, Sacharolytických enzýmov a zároveň má výskum popísať možnosti ich získavania izolácie enzýmov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Farma Nenince, Nenince, 991 26

II.2.4)Description of the procurement:

Výskum má viesť k identifikácii Proteolytických, Lipolytickýh, Celulolytických, Sacharolytických enzýmov a zároveň má výskum popísať možnosti ich získavania izolácie enzýmov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 231-527941
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Vo verejnom obstarávaní sa v priebehu postupu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Zmena CPV kódu na výskum 73110000-6 pri vyhlasovaní zákazky bolo možné zadať aj kód 24965000-6 - Enzýmy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021