Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 197996-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги, свързани с организирането на събития
NDНомер на документа197996-2018
PDДата на публикуване08/05/2018
OJНомер на броя88
TWМястоСОФИЯ
AUНаименование на органаСтолична община (000696327)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаУслуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа3 - Регионален или местен орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен04/05/2018
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV79952000 - Услуги, свързани с организирането на събития
RCКод NUTSBG411
IAИнтернет адрес (URL)www.sofia.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС