Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 198039-2020

29/04/2020    S84

Ţările de Jos-Amsterdam: Furnizarea de servicii de dezvoltare, configurare, implementare și întreținere de software IT care acoperă soluții bazate pe tehnologii Microsoft, Informatica și SAP

2020/S 084-198039

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 060-142851)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: PO Box 71010
Localitate: Amsterdam
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Cod poștal: 1008 BA
Țară: Țările de Jos
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de dezvoltare, configurare, implementare și întreținere de software IT care acoperă soluții bazate pe tehnologii Microsoft, Informatica și SAP

Număr de referinţă: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este de a pune în aplicare contracte-cadru cu maximum cinci operatori economici pentru furnizarea de servicii care să permită agenției să achiziționeze resurse care nu sunt angajate direct de către agenție în domeniul dezvoltării, implementării și întreținerii de software IT.

În legătură cu tehnologiile specifice enumerate, după cum urmează:

• în ordine de prioritate (cascadă) pentru comenzi pe bază de timp și mijloace; și

• redeschiderea concurenței pentru comenzile pe bază de timp și mijloace menționate sau cu preț fix.

Agenția estimează, fără ca aceasta să constituie o obligație, că nevoia totală de servicii de consultanță pentru perioada de patru ani a contractului-cadru va reprezenta:

— 17 460 om-zile pentru serviciile privind tehnologiile Microsoft,

— 10 698 om-zile pentru serviciile privind tehnologiile Informatica,

— 11 675 om-zile pentru serviciile privind tehnologiile SAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/04/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 060-142851

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 15/05/2020
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 22/05/2020
Ora locală: 12:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 18/05/2020
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 25/05/2020
Ora locală: 14:00
VII.2)Alte informații suplimentare: