Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 198053-2020

29/04/2020    S84

Luksemburg-Luxembourg: AO 10783 „Zagotavljanje storitev v zvezi z načrtom neprekinjenega poslovanja za upravljane storitve Urada za publikacije“

2020/S 084-198053

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2985
Država: Luksemburg
E-naslov: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://op.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: https://op.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5865
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 10783 „Zagotavljanje storitev v zvezi z načrtom neprekinjenega poslovanja za upravljane storitve Urada za publikacije“

Referenčna številka dokumenta: AO 10783
II.1.2)Glavna koda CPV
72500000 Z računalniki povezane storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen javnega razpisa je izbrati gospodarski subjekt za zagotavljanje upravljanih storitev neprekinjenega poslovanja, povezanih z informacijskimi sistemi in storitvami Urada za publikacije, vključno s portali OP Portal, TED in CORDIS.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glavni kraj izvedbe nalog bodo prostori izvajalca ali kateri koli drug kraj, naveden v ponudbi.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, zajemajo:

storitev 1: splošne zahteve za storitve,

storitev 2: storitve neprekinjenega poslovanja,

storitev 3: projektne storitve,

storitev 4: vzpostavitev neprekinjenega poslovanja (prevzem),

storitev 5: predaja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

Zaradi zahtevnosti projekta, ki zajema tri upravljane storitve (OP Portal, TED, CORDIS), obdobij vzpostavitve do 7 mesecev in novosti projekta (gre za prvo naročilo načrta neprekinjenega poslovanja za upravljane storitve na Uradu za publikacije) je bilo določeno trajanje naročila 72 mesecev.

IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/06/2020
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 22/07/2020
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem mestu za e‑razpise: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5865

Zahtevke za dodatne informacije je treba predložiti izključno prek spletnega mesta za e‑razpise.

Prijave za sodelovanje in ponudbe je treba predložiti izključno PO POŠTI (podrobnosti so navedene v povabilu k oddaji ponudb). Prijave za sodelovanje in ponudbe, oddane na kakršen koli drug način (npr. po e-pošti ali prek e-oddaje ponudb), ne bodo upoštevane.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/04/2020